Bemiddeling naar vrijwilligerswerk

Algemeen_Beeld_3

VCA biedt mensen op twee manieren de gelegenheid om vrijwilligerswerk te vinden: via een persoonlijke afspraak met één van onze bemiddelaars of een zelfstandige bemiddeling met behulp van de online vacaturebank. Mensen die vrijwilligerswerk gaan doen als middel voor re-integratie, participatie en inburgering kunnen het beste een afspraak maken voor een persoonlijke bemiddeling.

Vacaturebank

Wij hebben ruim 1700 vacatures bij honderden organisaties en op allerlei niveaus: van gastvrouw tot administratief werk, van lesgeven tot klussen, van bestuurswerk tot tuinonderhoud. Bij elke vacature staat vermeld welke eisen er aan de kandidaten worden gesteld. Voor anderstaligen zijn er speciale vacatures. Alle vacatures staan op de vacaturebank.

Persoonlijke bemiddeling

VCA houdt op diverse locaties in Amsterdam bemiddelingsspreekuur. Tijdens de spreekuren hebben onze bemiddelaars driekwartier de tijd voor de kandidaat-vrijwilliger. Samen gaan wij op zoek naar hun motivatie, interesses, kennis, vaardigheden en beperkingen die relevant zijn voor vrijwilligerswerk.

Als er passende opties voor vrijwilligerswerk zijn gevonden en de klant is enthousiast, koppelen wij diegene aan de betreffende organisatie. Vervolgens is het aan de betreffende organisatie en de klant om een kennismakingsgesprek te plannen. Deze afspraak moet de klant zelf maken en nakomen. VCA gaat niet mee naar het gesprek.

De betreffende vrijwilligersorganisatie en de kandidaat-vrijwilliger beslissen of zij met elkaar in zee gaan. VCA biedt geen begeleiding op de werkplek. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij zelf werkafspraken met de betreffende organisatie maakt en nakomt.

Als wij en of de klant twijfelen aan zijn of haar geschiktheid of motivatie voor vrijwilligerswerk dan bemiddelen wij diegene niet. VCA hecht aan privacy. Daarom doen wij over de inhoud van de bemiddelingsgesprekken zonder toestemming van de klant geen mededelingen aan derden, ook niet aan de doorverwijzende instantie.

Intensieve bemiddeling

VCA kan op aanvraag mensen die dat nodig hebben, intensief begeleiden bij het vinden van vrijwilligerswerk. Hierbij hoort een deel voorlichting, motiverende gesprekken en coaching.