VCA terug op AZC Willinklaan

2 juli 2019
azc_amsterdam_voorkant klein

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) is met ingang van 1 juli weer actief aan de slag voor de AZC-bewoners in Nieuw West.  Dit is mogelijk dankzij het stadsdeel Nieuw-West en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Zij zijn bereid om de inzet van de VCA het komende half jaar in cofinanciering op te pakken.

Onze bemiddelaar Jelle Guijt zit één keer per week enkele uren op het AZC aan de Willinklaan voor een inloopspreekuur. AZC-bewoners kunnen langskomen als zij interesse hebben in vrijwilligerswerk en worden dan geholpen richting mooie vrijwilligersplekken in de buurt. Er wordt actief bemiddeld en indien nodig gaat Jelle mee naar een eerste kennismaking. Eerder werd bijvoorbeeld Aimable uit Burundi geholpen en hij vond vrijwilligerswerk bij Street Art Museum Amsterdam. Zijn motivatie om dit te doen: “Ik wil niet de hele dag in het AZC blijven. Ik wil wat anders doen, buiten. In het AZC heb ik meer stress. Ik wil mijn gedachten veranderen. Ik wil graag iets doen en kennismaken met nieuwe mensen. En mijn Nederlands oefenen.”

Aan de Slag

Deze aanpak valt onder het landelijke programma ‘Aan de Slag’, een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente dat door Pharos is opgezet. Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats, waarop kennis en ervaring worden uitgewisseld met alle andere gemeenten waar ‘Aan de Slag’ uitgevoerd wordt. Organisaties zijn blij met de hulp die zij krijgen. Deze doelgroep brengt specifieke kennis en ervaring mee, andere perspectieven en extra handjes. Stichtingen en organisaties in de buurt van AZC’s worden gevraagd zich te melden als ze de vrijwilligers kunnen inzetten of de mogelijkheden hiertoe willen bespreken.

Meer projecten voor doelgroepen

Stichting Vrijwilligers Centrale Amsterdam(VCA) is sinds 1989 het expertisecentrum als het gaat om vrijwilligers(werk) in Amsterdam. Wij steven ernaar om mensen uit alle hoeken van de samenleving te helpen om zich maatschappelijk nuttig te maken. Om samen met hen iets te ontdekken dat aansluit bij hun talenten en agenda. Jaarlijks bemiddelen we zo’n 7.000 mensen naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk in Amsterdam. Ook ondersteunen we non-profit organisaties in Amsterdam, door het geven van workshops, trainingen en individueel advies en voeren we projecten uit waarmee bepaalde doelgroepen extra aandacht krijgen of worden innovatieve projecten opgezet.  Naast Nieuw-West zijn we tevens in Amsterdam-Noord actief met een project waarbij statushouders actief worden geholpen richting vrijwilligerswerk.