Projecten

Algemeen_Beeld_4

Vrijwilligers Centrale Amsterdam voert diverse projecten uit in opdracht van gemeente Amsterdam en in samenwerking met verschillende partijen om het vrijwilligerswerk te versterken. We hebben projecten die het vrijwilligerswerk extra promoten bij specifieke doelgroepen, projecten die gericht zijn op de bemiddeling van specifieke groepen, op deskundigheidbevordering en advies van organisaties.

Amsterdam bedankt

Het doel van de campagne is om alle vrijwilligers van de stad te bedanken door zowel organisaties, stadsdelen als bewoners aan te moedigen om vrijwilligers te bedanken. We organiseren elk jaar diverse acties waarbij vrijwilligers bedankt worden. Het hoogtepunt van de campagne ligt rondom 7 december, Nationale Vrijwilligersdag.

Website: www.amsterdambedankt.nl

Start: 2012

Contactpersoon: Linda Slagter

Mix & Match

We organiseren in 2018 twee rondetafelbijeenkomsten met bedrijven en vrijwilligersinitiatieven. De initiatieven hebben een hulpvraag in de vorm van spullen, kennis, netwerk of menskracht en de bedrijven proberen hierin te helpen.

Meer info: www.vca.nu/mix-match

Start: 2017

Contactpersoon: Dasha van Amsterdam

Goed gekeurd door VCA

We hebben een gratis e-learningmodule ontwikkeld waarmee kleine vrijwilligersorganisaties kunnen werken aan een goed vrijwilligersbeleid. Na afloop kunnen organisaties hun beleid, indien gewenst, laten toetsen door een organisatieadviseur van VCA.

Start: 2017

Contactpersoon:  Leo Rietveld

Zoomlab

In 2016 zijn we gestart met Zoomlab: een project waarbij 12 vrijwillige fotografen een cursus kregen en aan de slag gingen voor vrijwilligersorganisaties in de stad. Ze werden gecoacht door een professionele fotograaf en hebben zo’n 75 opdrachten gedaan. Het doel ervan was de zichtbaarheid van het vrijwilligerswerk vergroten.

Ook in 2018 gaan we door met het project.

Meer info: www.vca.nu/organisaties/zoomlab/

Start: 2016

Contactpersoon: Simone Timmer

Hart voor een vluchteling

In 2016 hebben we een webpagina gemaakt waarop alle vrijwilligersvacatures waar je vluchtelingen kunt helpen bij elkaar staan. Het doel is om Amsterdammers die iets willen betekenen voor deze groep, een overzicht krijgt van de mogelijkheden. In 2018 loopt dit project door.

Website: www.hartvooreenvluchteling.nl

Start: 2016

Contactpersoon: Simone Timmer

Yongsters: online platform voor en door jongeren

In 2008 en 2009 heeft VCA  een gedrukt magazine voor jongeren uitgegeven: ForFree. De redactie bestond uit jonge vrijwilligers en het doel was jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Dit succes uit het verleden is in een nieuw jasje gestoken: in 2015 startten een online variant van dit magazine: Yongsters. Deze website bevat boeiende verhalen over jonge vrijwilligers, columns en reportages. De redactie bestaat uit rond de acht enthousiaste vrijwilligers tussen de 18 en 27 jaar.

Website: www.yongsters.nl

Start: 2015

Contactpersoon: Linda Slagter

Beter leren met blended learning

Blended learning is een combinatie van leren via digitale media (e-learning) en fysieke bijeenkomsten. In 2015, 2016 en 2017 breiden we ons aanbod van blended learning modules uit.

Door deze vorm van leren kan de deelnemer de eigen werkervaring centraal stellen en vaardigheden oefenen. Met blended learning is het mogelijk om leerstof op maat aan te bieden zodat er beter wordt aangesloten bij diverse leerstijlen. In 2015 zijn de workshops Vrijwilligers werven  en Maak je eigen sociale media plan ontwikkeld als online trainingen. In 2016 is de blended training Leidinggeven aan vrijwilligers vernieuwd en de workshop Werken met vrijwilligers blended gemaakt. In hebben we de training Coördinator van de Toekomst ontwikkeld.

Start: 2015

Contactpersoon: Leo Rietveld

Meer vrijwilligers in Centrum

Sinds 2014  jaar geven we extra aandacht aan vrijwilligerswerk met aanstekelijke verhalen van vrijwilligers in het Centrum via communicatiekanalen zoals de speciale webpagina www.vca.nu/centrum en de Facebookpagina www.facebook.com/VCAcentrum, artikelen en advertenties in buurtkranten en de stadsdeelkrant.

We richten ons op vier doelgroepen: jongeren, mensen met een GGZ achtergrond, gepensioneerden en expats.

Start: 2014

Contactpersoon: Linda Slagter

Participatie in Zuid

We zetten het project Samen op zoek naar vrijwilligerswerk in 2017 gelukkig voort. Het is ons de afgelopen jaren gelukt om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar vrijwilligerswerk.

Deelnemers gaan op bezoek bij vrijwilligersorganisaties, voeren kennismakingsgesprekken met coördinatoren, maken kennis met actieve vrijwilligers en leren de digitale vacaturebank te gebruiken. Zij worden geïnformeerd over de uiteenlopende aspecten van vrijwilligerswerk. We staan stil bij motieven en drijfveren om vrijwilligerswerk te doen en zij delen ervaringen met elkaar. We werken samen met het Participatiecentrum.

Start: 2014

Contactpersoon: Dasha van Amsterdam

Preventie Seksueel misbruik

Voor organisaties die met en voor minderjarigen werken, is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel misbruik binnen het vrijwilligerswerk te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als er toch iets mis blijkt te zijn.

Vrijwilligersorganisaties worden ondersteund bij de implementatie van een aanpak om seksueel misbruik te voorkomen. En daar waar nodig bieden we ondersteuning of verwijzen we door als er toch iets mis blijkt te zijn. In 2015 breiden we het project uit naar andere kwetsbare groepen. Dat zijn ouderen, dementerenden, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en chronisch zieken. De focus komt breder te liggen dan alleen seksuele veiligheid. Er is ook aandacht voor financiële, psychische en fysieke veiligheid.

We werken samen met Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD, de Zedenpolitie en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Start:  2010

Meer info: www.vca.nu/ethischedilemmas

Contactpersoon: Leo Rietveld

Taalcoaching Amsterdam

In 2009 is Vrijwilligers Centrale Amsterdam samen met vijf taalcoachorganisaties in opdracht van de gemeente Amsterdam begonnen met het project Taalcoaching Amsterdam.

Het doel is aan de ene kant potentiële taalcoaches werven en aan de andere kant anderstaligen de weg wijzen naar taalcoachprojecten.

Website: www.taalcoachwijzer.nl

Start: 2009

Contactpersoon: Simone Timmer