Projecten

Algemeen_Beeld_4

We voeren diverse projecten uit in opdracht van gemeente Amsterdam en in samenwerking met verschillende partijen om het vrijwilligerswerk te versterken.
Hiermee zetten we extra in op bepaalde doelgroepen of ontwikkelingen.

-> Campagne rondom Nationale Vrijwilligersdag (7 december)

Doel: Alle vrijwilligers in de stad bedanken voor hun inzet, door zowel maatschappelijke organisaties, stadsdelen als bewoners aan te moedigen om vrijwilligers te bedanken. We bieden hiervoor diverse bedankacties aan. Meer infowww.amsterdambedankt.nl

-> Verbindingen tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven

We organiseren jaarlijks twee bijeenkomsten waarin maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten in korte speeddatesessies. Op basis van concrete hulpvragen vanuit maatschappelijke organisaties komen er matches tot stand. Meer info: www.vca.nu/mix-match

-> In 10 stappen naar een goed vrijwilligersbeleid

We hebben een gratis e-learningmodule ontwikkeld waarmee kleine vrijwilligersorganisaties kunnen werken aan een goed vrijwilligersbeleid. Na afloop kunnen organisaties hun beleid, indien gewenst, laten toetsen door een organisatieadviseur van VCA.

-> Fotoseries voor maatschappelijke organisaties

Onze vrijwillige fotografen maken (tegen een lage vergoeding) professionele fotoseries voor maatschappelijke organisaties. Meer info: www.vca.nu/organisaties/zoomlab/

-> Hart voor een vluchteling

Een overzicht van vrijwilligersmogelijkheden als je iets met of vuur vluchtelingen wil doen. Meer info: www.hartvooreenvluchteling.nl

-> Yongsters: voor en door jongeren

Een online platform voor en door jongeren. Met mooie interviews, informatieve artikelen, columns en natuurlijk ook de leukste vrijwilligersvacatures. Meer info: www.yongsters.nl

-> Extra promotie in Amsterdam Centrum

We geven extra aandacht aan het informeren en inspireren van potentiele vrijwilligers in stadsdeel Centrum (we richten ons specifiek op de doelgroepen: jongeren, mensen met een GGZ-achtergrond, gepensioneerden en expats). Meer infowww.vca.nu/centrum.

-> Participatie in Zuid

We zetten ons extra in om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uit stadsdeel Zuid richting vrijwilligerswerk te bemiddelen. Hierin werken we samen met het Participatiecentrum. Contactpersoon: Dasha van Amsterdam

-> Veiligheid

We bieden mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties om het belangrijke thema veiligheid binnen hun organisatie onder de aandacht te brengen en te bespreken.
Meer info: www.vca.nu/ethischedilemmas – Of hier, specifiek voor organisaties die met of voor minderjarigen werken – Hier vind je meer informatie over de meldcode.

-> Taalcoaching Amsterdam

Doel: Potentiële taalcoaches werven en anderstaligen de weg wijzen naar taalcoachprojecten. Bekijk hier onze website