Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid: “Door vrijwilligerswerk ontdekte ik een nieuwe wereld”

9 januari 2024
Brahim Abid stadsdeelvoorzitter Noord DEF

Voor Brahim Abid, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Noord, opende het doen van vrijwilligerswerk een nieuwe wereld. Hij ontdekte een passie voor de politiek, kreeg een vaste baan bij de gemeente én vond de liefde van zijn leven!

Het was in het jaar 2007 dat Brahim in de horeca werkte op het Rembrandtplein. Daar werden rondom de verkiezingen grote politieke bijeenkomsten gehouden, die zijn interesse wekten. Hij besloot zich aan te melden als vrijwilliger en zo ging het balletje rollen. “Mijn eerste vrijwilligersklus was om te flyeren voor de PvdA. Het werk zelf had niet heel veel omhanden, maar ik vond het een interessant werkveld, vooral vanwege de combinatie van techniek en politieke strategie. Een jaar later mocht ik een expeditie in De Baarsjes organiseren en kreeg het vrijwilligerswerk een wat vastere vorm. In die periode begon ik te twijfelen over de verdere invulling van mijn toekomst. Voor die tijd dacht ik altijd de advocatuur in te zullen gaan, maar nu werd mijn interesse voor de politiek steeds groter.”

Compleet nieuwe wereld

Om rustig uit te zoeken wat hij wilde, keerde Brahim tijdelijk terug naar de horeca. Daar ontmoette hij op een dag een oude studievriend. Die strikte hem om als vrijwilliger intensief mee te werken aan de campagne voor de Europese verkiezingen. “Ik vond het geweldig, en ontdekte een compleet nieuwe wereld vol interessante processen, technieken en belangen. Door het doen van dit vrijwilligerswerk ging ik automatisch ook deel uitmaken van een nieuwe beroepsmatige wereld. Als vrijwilliger krijg je de kans om een onbekend werkveld te leren kennen op een laagdrempelige manier. Je leert nieuwe mensen kennen, nieuwe vaardigheden en krijgt er enorm veel voldoening van!”

Van vrijwilligerswerk naar betaalde baan

In datzelfde jaar begonnen ook de voorbereidingen voor de landelijke verkiezingen die in 2010 plaatsvonden. “Door het vrijwilligerswerk dat ik op dat moment deed, ben ik gevraagd om hier een betaalde functie in te gaan bekleden”, vertelt Brahim. “Gaandeweg kreeg ik steeds meer werk en zo ben ik uiteindelijk op het fractiekantoor komen te werken en vervolgens stadsdeelvoorzitter in Noord geworden. Je kunt dus wel stellen dat het vrijwilligerswerk me heeft gebracht waar ik nu ben. En dat geldt niet alleen op werkgebied, maar ook privé. Ik heb namelijk ook mijn huidige vrouw ontmoet tijdens de periode dat ik vrijwilligerswerk deed.”

Samenwerken met vrijwilligers

Op dit moment heeft Brahim het te druk voor vrijwilligerswerk, zegt hij. Maar als hij vertelt over het vrijwilligerswerk dat zijn vrouw doet en hoe hij daarbij helpt, blijkt hij nog van alles te doen, alleen niet meer georganiseerd. Daarnaast werkt hij ook heel veel mét vrijwilligers. “Ik kom ze natuurlijk dagelijks tegen in mijn werk”, vertelt hij. “Bijvoorbeeld in de samenwerking met Red Amsterdam Noord, alle sportverenigingen, buurtinitiatieven en de groenvoorziening in ons stadsdeel. Het is fantastisch wat zij allemaal doen! En we hebben ze ontzettend hard nodig. Maar daar komen ook meteen de zorgen om de hoek kijken. Het vrijwilligerswerk heeft enorme concurrentie van de commercie én van ander vermaak. De keuze om even lekker lui op de bank te gaan zitten of vrijwilligerswerk te gaan doen buiten de deur, kan een hele lastige zijn.”

Een veilige en prettige werkplek

Voor de gemeente ziet Brahim een belangrijke taak weggelegd in het faciliteren van vrijwilligersorganisaties, zodat zij een veilige en prettige werkplek kunnen bieden. “De basis voor het doen van vrijwilligerswerk moet goed zijn”, benadrukt hij. “Daarnaast is het belangrijk dat er fysieke plekken worden geregeld voor vrijwilligersinitiatieven. Daarvoor werken we samen met corporaties die dergelijke locaties kunnen toewijzen.” Ondanks zijn zorgen is Brahim vooral ook erg trots. “Het is bewonderenswaardig hoeveel vrijwilligers Amsterdam telt. En hoewel het de bewoners in stadsdeel Noord typeert dat ze het hart op de tong hebben, zie ik tegelijk ook een enorme verbondenheid en solidariteit.” Momenteel staat het vrijwilligerswerk dus even op een laag pitje bij Brahim, maar als hij ooit meer vrije tijd heeft ziet hij zichzelf wel lesgeven bijvoorbeeld. “Ik vind het leuk om kennis over te dragen. Misschien over de ervaring die ik heb opgedaan in de horeca al die jaren. Wie weet!”

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in Amsterdam Noord? Stuur een mail naar w.post@vca.nu of bel 06 – 11 28 32 85!

Tekst: Marike Ooms

Foto: gemeente Amsterdam