Mogen vluchtelingen vrijwilligerswerk doen?

9 februari 2016
vluchtelingen-vwwerk

Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen zodra hun asielaanvraag officieel in behandeling is. Dan zijn zij asielzoekers. Organisaties moeten wel een vrijwilligersverklaring bij het UWV aanvragen.

De groepen die geen vrijwilligerswerk mogen doen zijn:

  • vreemdelingen die wachten op een reguliere verblijfsvergunning en geen asielzoeker zijn (bv. arbeidsmigranten)
  • vluchtelingen van wie de procedure nog niet is gestart
  • ‘ongedocumenteerden’, migranten zonder verblijfsvergunning

Rechtmatig verblijf
Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, mogen vrijwilligerswerk doen. Dat moeten zij kunnen aantonen met een W-document, verblijfsvergunning ’bepaalde tijd asiel’ of ’bepaalde tijd regulier’. Het kan ook zijn dat een vreemdeling nog in afwachting is van een beslissing van verlengingsverzoek voor voortgezet verblijf. Als deze vreemdeling niet met uitzetting wordt bedreigd, mag hij / zij gewoon vrijwilligerswerk (blijven) doen.

Wanneer ben je asielzoeker?
Iemand is asielzoeker zodra hij asiel heeft aangevraagd en zijn aanvraag in behandeling is. Deze persoon is dus nog in afwachting van een beslissing op de aanvraag van een verblijfsvergunning of op een tegen een zodanige beslissing ingesteld (hoger) beroep. Een asielzoeker verblijft rechtmatig in Nederland.

Vrijwilligersvergunning
Voor vreemdelingen die geen toegang hebben tot onze arbeidsmarkt, maar wel rechtmatig in Nederland verblijven, moet de organisatie een vrijwilligersverklaring of tewerkstellingvergunning aanvragen. Deze verklaring geldt voor één bepaalde functie voor drie jaar. Er hoeft dus niet per persoon een verklaring te worden aangevraagd. De organisatie moet deze Vrijwilligersverklaring aanvragen

Verzekering
Alle vluchtelingen, of ze nou wel of niet rechtmatig in Nederland zijn, vallen onder de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering op het moment dat ze vrijwilligerswerk doen, en alleen tijdens de uitvoering ervan.

Onkostenvergoeding
Vluchtelingen mogen dezelfde vergoeding ontvangen als andere vrijwilligers. Lees meer over onkostenvergoeding voor vrijwilligers.