Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering

Algemeen_Beeld_2

De Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV) is een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De AVV behelst geen bestuursaansprakelijkheid. De AVV geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg en woon-werkverkeer. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.

Wie zijn verzekerd?

  • De vrijwilliger
    De vrijwilliger is iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Personen die activiteiten uitvoeren in het kader van burgerinitiatieven, werkgroepen, comités, bewonersgroepen en kerkgenootschappen worden ook gezien als vrijwilliger. Ook vluchtelingen vallen onder deze verzekering. Ook  geldt de AVV geldt voor vrijwilligers die bij een eenmanszaak werken, als er sprake is van een maatschappelijk belang. Voor de diensten die vrijwilliger in dat geval biedt, mag geen geld gevraagd worden.
  • De mantelzorger
    De mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
  • De maatschappelijke stagiair
    De maatschappelijke stagiair is een leerling uit het voortgezet onderwijs, die een stage loopt waarbij de leerling door het verrichten van vrijwilligerswerk kennismaakt met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.

De vrijwilliger, mantelzorger en maatschappelijke stagiair zijn verzekerd als zij binnen de gemeente Amsterdam hun activiteiten uitvoeren. Als zij voor een Amsterdamse organisatie elders activiteiten uitvoeren, zijn zij ook verzekerd. In dat geval gaat de eventuele vrijwilligersverzekering van de andere gemeente voor.

Vrijwilligers van buiten de EU die hier als toerist verblijven, vallen niet onder de AVV.

Bekijk de uitgebreide informatie over voorwaarden en dekkingen op VGA website.

Je ontvangt geen polis

Je hoeft de organisatie niet aan te melden voor deze verzekering en je ontvangt geen polis: de verzekering geldt automatisch voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. We raden je aan in je administratie bij te houden wie in de organisatie vrijwilliger of maatschappelijke stagiair is.

Meer informatie
Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen voor algemene informatie terecht bij Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Om schade te melden, neem je contact op met VGA Verzekeringen.