Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering

Algemeen_Beeld_2

De Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV) is een secundaire aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De AVV behelst geen bestuursaansprakelijkheid. De verzekering geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg en woon-werkverkeer. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.

Wie zijn verzekerd?

 • De vrijwilliger
  De vrijwilliger is iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Personen die activiteiten uitvoeren in het kader van burgerinitiatieven, werkgroepen, comités, bewonersgroepen en kerkgenootschappen worden ook gezien als vrijwilliger. Ook vluchtelingen vallen onder deze verzekering. In uitzonderlijke gevallen geldt de AVV voor vrijwilligers die bij een eenmanszaak werken, als er sprake is van een maatschappelijk belang en er geen winstoogmerk is.
 • De mantelzorger
  De mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
 • De maatschappelijke stagiair
  De maatschappelijke stagiair is een leerling uit het voortgezet onderwijs, die een stage loopt waarbij de leerling door het verrichten van vrijwilligerswerk kennismaakt met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.

Wie zijn niet verzekerd?

 • Vrijwilligers van buiten de EU die hier als toerist verblijven
 • Vrijwillige brandweer en politie
 • Beroepskrachten

Secundair
De AVV is een secundaire verzekering. Dit betekent dat de eigen verzekering van de organisatie en de vrijwilliger altijd voorgaat. Indien die (rechts)personen niet verzekerd zijn of hun verzekering wil niet vergoeden, treedt de AVV in werking. Je kunt nooit dubbel verzekerd zijn.

Plaats
De vrijwilliger, mantelzorger en maatschappelijke stagiair zijn verzekerd als zij binnen de gemeente Amsterdam hun activiteiten uitvoeren, ongeacht waar zij zelf wonen. Als vrijwilligers/stagiairs voor een Amsterdamse organisatie elders activiteiten uitvoeren, zijn zij ook verzekerd. In dat geval gaat de eventuele vrijwilligersverzekering van de andere gemeente voor.

Wat is gedekt?

 • Aansprakelijkheid van de vrijwilligers
 • Ongevallen
 • Persoonlijke eigendommen
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand voor vrijwilligers

Wat is niet gedekt?

 • Aansprakelijkheid voor derden (bv. bezoekers/deelnemers)
 • Ongevallen van derden
 • Bestuursaansprakelijkheid

Andere verzekeringen
Sommige vrijwilligersorganisaties hebben aanvullende verzekeringen nodig, zoals voor bedrijfsaansprakelijkheid, bestuursaansprakelijkheid, vermogensaansprakelijkheid of data/cybercrime aansprakelijkheid. Voor meer informatie hierover download de uitgebreide informatiesheet Zijn wij goed verzekerd?

Je ontvangt geen polis

Je hoeft de organisatie niet aan te melden voor de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering en je ontvangt geen polis: de verzekering geldt automatisch voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. We raden je aan in je administratie bij te houden wie in de organisatie vrijwilliger of maatschappelijke stagiair is.

Informatie

Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen voor algemene informatie terecht bij Vrijwilligers Centrale Amsterdam: 020-5301220

Schade melden

Voor uitgebreide informatie over de dekkingen en om schade te melden, ga je naar de website van VGA Verzekeringen. Bij het melden van een schade heb je het contractnummer nodig. Deze kun je opvragen bij VCA: 020-5301220 of amsterdam@vca.nu