Onkostenvergoeding voor vrijwilligers

VCA_Algemeen_Beeld_6W

Ook vrijwilligers maken bij de uitvoering van hun werk onkosten. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, telefoonkosten of kinderopvang. Maak afspraken met vrijwilligers over de onkosten die je wilt vergoeden. Zorg dat de regels voor alle vrijwilligers hetzelfde zijn. Je bent niet verplicht om onkosten te vergoeden als daar geen afspraken over zijn gemaakt.

Mag jouw organisatie met vrijwilligers werken?

Alleen mensen die bij een stichting of vereniging met een ANBI status werken en/of bij organisaties die geen vennootsschapsbelasting betalen, kunnen aangemerkt worden als vrijwilliger en komen daarmee in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. Lees hier meer over.

Maximale bedragen

Let er wel op dat je vrijwilligers niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag aan onkostenvergoeding uitkeert.

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 170,- per maand, tot een maximum van € 1700,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord.
Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,- per uur ontvangen, en jongeren tot 22 jaar € 2,50 per uur.
Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt of een lunch.
Zodra de vergoedingen boven deze bedragen uitkomen, moeten ze worden aangetoond.

Voor organisaties geldt ook dat zij vergoedingen aan vrijwilligers boven de € 1700,- moeten kunnen onderbouwen met bonnen. Kan de organisatie dat niet, dan kan de onkostenvergoeding worden gezien als het uitbetalen van loon. In dit geval kan de organisatie aangeslagen worden voor premies sociale verzekeringen en belastingen.
Bovendien moet je, als je een vrijwilliger meer betaalt dan € 5,- of € 2,50 per uur, aannemelijk maken dat deze hogere vergoeding geen marktconforme beloning is. Lukt dit niet, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Bijstandsuitkering
Krijgt iemand een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Vanaf 1 januari 2019 mogen deze mensen ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties en instellingen zonder winstoogmerk, die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kunnen zij makkelijker aan de slag, bijvoorbeeld op de buurtbus of bij de sportclub, zonder het risico te lopen op hun uitkering gekort te worden.