Onkostenvergoeding voor vrijwilligers

money-2724241_1280

Maak afspraken met vrijwilligers over de onkosten die je wilt vergoeden (bv reis-/telefoonkosten) en/of de vrijwilligersvergoeding die je biedt. Zorg dat de regels voor alle vrijwilligers hetzelfde zijn. Je bent niet verplicht om een vergoeding te bieden als daar geen afspraken over zijn gemaakt.

Hoeveel vergoeding?

De overheid heeft bepaald dat met ingang van 1 januari 2021 een onkostenvergoeding van maximaal € 180,- per maand, tot een maximum van € 1800,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord.
Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,- per uur ontvangen, en jongeren tot 22 jaar € 2,50 per uur.
Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt of een lunch.
Zodra de vergoedingen boven deze bedragen uitkomen, moeten ze worden aangetoond.

Voor organisaties geldt ook dat zij vergoedingen aan vrijwilligers boven de € 1800,- per jaar per vrijwilliger moeten kunnen onderbouwen met bonnen. Kan de organisatie dat niet, dan kan de onkostenvergoeding worden gezien als het uitbetalen van loon. In dit geval kan de organisatie aangeslagen worden voor premies sociale verzekeringen en belastingen.
Bovendien moet je, als je een vrijwilliger meer betaalt dan € 5,- of € 2,50 per uur, aannemelijk maken dat deze hogere vergoeding geen marktconforme beloning is. Lukt dit niet, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Bijstandsuitkering
Krijgt iemand een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Deze mensen mogen ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties en instellingen zonder winstoogmerk, die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kunnen zij makkelijker aan de slag, bijvoorbeeld op de buurtbus of bij de sportclub, zonder het risico te lopen op hun uitkering gekort te worden.