Onkostenvergoeding voor vrijwilligers

money-2724241_1280

Maak afspraken met vrijwilligers over de onkosten die je wilt vergoeden (bv reis-/telefoonkosten) en/of de vrijwilligersvergoeding die je biedt. Zorg dat de regels voor alle vrijwilligers hetzelfde zijn. Je bent niet verplicht om een vergoeding te bieden als daar geen afspraken over zijn gemaakt.

Hoeveel vergoeding?

De overheid heeft bepaald dat een vergoeding van maximaal € 190,- per maand, tot een maximum van € 1900,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord.
Let op: het gaat hier om de vrijwilligersvergoeding + de onkostenvergoeding samen. Als een vrijwilligers bij meerdere organisaties tegelijk actief is, moeten alle vergoedingen bij elkaar worden opgeteld. 
Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,- per uur ontvangen, en jongeren tot 22 jaar maximaal € 2,75 per uur. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt of een lunch. Zodra de vergoedingen boven deze bedragen uitkomen, moeten ze worden aangetoond.

Voor organisaties geldt ook dat zij vergoedingen aan vrijwilligers boven de € 1900,- per jaar per vrijwilliger moeten kunnen onderbouwen met bonnen. Kan de organisatie dat niet, dan kan de onkostenvergoeding worden gezien als het uitbetalen van loon. In dit geval kan de organisatie aangeslagen worden voor premies sociale verzekeringen en belastingen. Maak in de administratie altijd duidelijk onderscheid tussen de vrijwilligersvergoeding en de onkostenvergoeding. Bovendien moet je, als je een vrijwilliger meer betaalt dan € 5,- of € 2,50 per uur, aannemelijk maken dat deze hogere vergoeding geen marktconforme beloning is. Lukt dit niet, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Uitkering & vrijwilligerswerk

Krijgt iemand een uitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar. Kom je boven het maximum uit, dan vervalt de vrijstelling (voor de rest van het jaar), alles wat je nog krijgt wordt daarna gezien als inkomen. En dit kan dus wél gevolgen voor de uitkering hebben. Iemand met een WW-uitkering moet sowieso altijd eerst toestemming vragen aan het UWV voor het doen van vrijwilligerswerk. Voor mensen met een WIA-, Wajong-, WAO- of Ziektewetuitkering is dat niet verplicht, maar wordt wel aangeraden om vooraf te overleggen met het UWV.