Onkostenvergoeding voor vrijwilligers

VCA_Algemeen_Beeld_6W

Ook vrijwilligers maken bij de uitvoering van hun werk onkosten. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, telefoonkosten of kinderopvang. Maak afspraken met vrijwilligers over de onkosten die je wilt vergoeden. Zorg dat de regels voor alle vrijwilligers hetzelfde zijn. Je bent niet verplicht om onkosten te vergoeden als daar geen afspraken over zijn gemaakt.

Mag jouw organisatie met vrijwilligers werken?

Alleen mensen die bij een stichting of vereniging met een ANBI status werken en/of bij organisaties die geen vennootsschapsbelasting betalen, kunnen aangemerkt worden als vrijwilliger en komen daarmee in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. Lees hier meer over.

Maximale bedragen

Let er wel op dat je vrijwilligers niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag aan onkostenvergoeding uitkeert.

De Belastingdienst
De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 150,- per maand, tot een maximum van € 1500,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 4,50 per uur ontvangen, en jongeren tot 23 jaar € 2,50 per uur.

Zodra de vergoeding echter boven deze bedragen uitkomt, moeten vrijwilligers het gehele bedrag met bonnen aan kunnen tonen, dus ook de eerste € 1500,-. Kan de vrijwilliger dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als loon.

Voor organisaties geldt ook dat zij vergoedingen aan vrijwilligers boven de € 1500,- moeten kunnen onderbouwen met bonnen. Kan de organisatie dat niet, dan kan de onkostenvergoeding worden gezien als het uitbetalen van loon. In dit geval kan de organisatie aangeslagen worden voor premies sociale verzekeringen en belastingen.

De Belastingdienst rekent vergoedingen in natura ook mee. Een lunch die een individuele vrijwilliger krijgt aangeboden en die in de financiële administratie wordt opgevoerd, wordt meegeteld als onkostenvergoeding.

Bovendien moet je, als je een vrijwilliger meer betaalt dan € 4,50 of € 2,50 per uur, aannemelijk maken dat deze hogere vergoeding geen marktconforme beloning is. Lukt dit niet, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Bijstandsuitkering
Iemand met een bijstandsuitkering WWB hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan DWI om vrijwilligerswerk te doen. De vrijwilliger mag sinds 1 april 2017 evenveel  onkostenvergoeding ontvangen als ieder ander, zonder dat dit gekort wordt op de uitkering. Een uitzondering zijn mensen tot 27 jaar.

Lees de folder van de gemeente Amsterdam over vrijwilligerswerk