Mix & Match

mm11 website

Mix & Match is een nieuw project van VCA, in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Met als doel: verbindingen faciliteren tussen vrijwilligersorganisaties en bedrijven.

We organiseren dit jaar vier rondetafelbijeenkomsten voor bedrijven en vrijwilligersinitiatieven, met als thema’s: zorg, eenzaamheid, vluchtelingen en duurzaamheid.
De vrijwilligersorganisaties geven een korte pitch over een hulpvraag/behoefte die bij hen speelt; aanwezige vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven proberen hierin te helpen, door het aanbieden van materiaal, menskracht (handen, kennis en kunde) of middelen (netwerk).

 

De eerste Mix & Match was op 12 april, met als thema: vluchtelingen. Een verslag hiervan lees je hier.
De tweede Mix & Match was op 5 juli, met als thema: zorg. Hier lees je er meer over.
De volgende zijn op 26 september (thema: eenzaamheid) en 29 november (thema: duurzaamheid).

Wilt u meer informatie of een keer deelnemen? Neem contact op met Dasha van Amsterdam (contactgegevens zie rechts)