Mix & Match

mm11 website

Mix & Match – een tak van activiteiten van Vrijwilligers Centrale Amsterdam gericht op het maken van duurzame verbindingen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties in Amsterdam. Met het maken van koppelingen tussen deze sectoren wordt er voorzien in een behoefte van beiden: Bedrijven willen graag zinvolle invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoord ondernemen en tonen graag hun betrokkenheid door inzet van expertise, materiaal of netwerk. Terwijl maatschappelijke organisaties kennis op een specifiek onderwerp goed kunnen gebruiken.

Eén van de activiteiten: Mix & Match-bijeenkomsten (a 1,5 uur) waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Op basis van concrete hulpvragen vanuit maatschappelijke organisaties komen er matches tot stand.
Daarnaast verbinden we op verzoek een bedrijf ook individueel met een maatschappelijke organisatie, met als doel een duurzame verbinding tot stand te brengen.

Ook dit jaar organiseren we weer twee Mix & Match-bijeenkomsten. Op woensdag 4 juli en 7 november 2018.
Wil je meer informatie of een keer deelnemen?
Neem contact op met Dasha van Amsterdam (contactgegevens zie rechts)

 

Verslagen van eerdere Mix & Match-bijeenkomsten lees je hier:
12 april 2017 –  Thema: vluchtelingen
5 juli 2017 – Thema: zorg
26 september 2017 – Thema: eenzaamheid