Deze maatschappelijke matches zijn gemaakt

19 oktober 2022
mm1

Na drie jaar was het eindelijk weer mogelijk om een fysieke vertrouwde Mix&Match speeddatebijeenkomst te organiseren. Dit keer waren wij te gast bij de sfeervolle Stichting Buiksloterkerk. Ondernemers/experts gingen in rap tempo in gesprek met 6 verschillende maatschappelijke organisaties met een hulpvraag. Zij konden hun expertise, tijd en netwerk inzetten. Er werd hard gewerkt en soms ook direct een match gemaakt. Er zijn prachtige nieuwe samenwerkingen ontstaan.

De 8 deelnemende ondernemers:

 • Michel van Ruyven, creatief directeur Hollands Lof
 • Menke Peper; Eigenaar De Groenwinkel
 • Dries Duijnstee; Chief Legal Officer Philips Domestic Appliances
 • Maaike Cohen; Advocaat en partner Corten de Geer Advocaten
 • Richard Schimmelpennick; Uitvaartbegeleider Uitvaart 1001lichtjes
 • Hendrik-Jan Overmeer; Medeoprichter Deedmob en verantwoordelijk voor Strategische Communicatie en Public Affairs
 • Joop Stroes; Medeoprichter en coach Empathie Plus
 • Sigrid Beute; Clientmanager UWV

Niet aanwezig wel hulp aangeboden: ING, Miele X, 180 Degrees Consulting

Zij gingen speeddaten met 6 maatschappelijke organisaties met een concrete hulpvraag

Met mooie uitkomsten: 

Stichting Philomela laat kinderen en buurtbewoners kennis maken met klassieke muziek en promoot belangstelling voor kunst en cultuur. Om te kunnen blijven optreden is de stichting afhankelijk van donaties. IT-donaties is één van de initiatieven om inkomsten te genereren. Hiervoor zijn zij op zoek naar oude computers. Ook is de stichting op zoek naar een deskundige die professionele contracten kan opstellen.

 • Alle deelnemende ondernemers hebben hierin hun hulp aangeboden. En als extra hulp zal Dries Duijnstree helpen bij het opstellen van contracten en Michel van Ruyven zal naar de communicatie  en strategie kijken.

Oud geleerd is Jong gedaan (OGJG) streeft naar een maatschappij waarin een leven lang leren voor iedereen in Nederland de norm is. Om hieraan een impactvolle bijdrage te leveren organiseren zij interactieve seniorencolleges, gegeven door studenten. Deze activiteiten zijn cognitief uitdagend en verbinden generaties met elkaar door middel van het delen van kennis. Zij hadden advies nodig bij het opmaken van een businessplan met een aangepast verdienmodel.

 • Michel van Ruyven zal helpen bij het concretiseren van een businessplan en hoe dit te communiceren richting (particuliere) organisaties.
 • Richard Schimmelpennink heeft een contact in zijn netwerk die een strategie-sessie kan leiden.
 • Joop Stroes zal iemand uit zijn netwerk benaderen die kan ondersteunen in het opstellen van een businessplan.
 • Dries Duynstee zal een collega benaderen die kan ondersteunen bij het opstellen van een businessplan.

Studio Pancake organiseert positieve initiatieven die vrijgevigheid versterken, eenzaamheid tegengaat en saamhorigheid versterkt. Om deze activiteiten te kunnen organiseren zijn zij op zoek naar financieringsmogelijkheden.

 • Zowel Michel van Ruyven, Hendrik-Jan Overmeer en Joop Stroes hebben aangeboden Studio Pancake te willen helpen.

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Het inzetten van maatjes is een middel om sociaal isolement en terugval tegen te gaan. Omdat er een chronisch tekort is aan maatjes is er hulp nodig bij het opzetten van een campagne om meer vrijwilligers te werven.

 • Joop Stroes wil helpen met het verspreiden van de maatjesvacatures in eigen netwerk.
 • Michel van Ruyven wil helpen met digitale content voor online werving.
 • Richard Schimmelpennink wil helpen het te verspreiden in eigen netwerk en neemt hierin het voortouw door zichzelf aan te melden als maatje.

Markant is het centrum voor mantelzorgers en helpt hen balans te vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Een nieuw initiatief is het openen van een logeerhuis. Een plek waar mensen die afhankelijk zijn van mantelzorgers kunnen verblijven wanneer het thuis even niet gaat of om hun mantelzorgers te ontlasten. Het logeerhuis heeft 12 slaapkamers en er is hulp nodig bij de inrichting hiervan.

 • Menke Peper zorgt voor de levering van planten
 • Michel van Ruyven zal de communicatie verzorgen
 • Maaike Cohen zet de hulpvraag uit in haar netwerk
 • Richard Schimmelpennink zet de hulpvraag uit in zijn netwerk
 • Dries Duynstee  heeft diverse spullen die geleverd kunnen worden
 • Sigrid Beute en Joop Stroes hebben niet direct een antwoord maar hebben wel hun contactgegevens gedeeld en mag er contact worden opgenomen.

Momo education by Sisterschools foundation ontwikkelt programma’s voor digitale schooluitwisselingen en creëren een 2-jarig educatief programma voor zowel basisscholen als middelbare scholen. Zij hebben sterk de behoefte aan het vinden van scholen om mee te doen aan internationale uitwisselingen.

 • Sigrid Bente gaat op de school van haar kinderen vragen of die een zusterschool willen worden
 • Richard Schimmelpennick gaat binnen zijn netwerk op zoek naar mogelijkheden voor fundraising
 • Michel van Ruyven zal bij meerdere scholengroepen introduceren en wil samen een campagne opzetten om nieuwe scholen te werven
 • Dries Duyvenstee en Menke Peper hadden zeer waardevolle tips waar sisterschool mee aan de slag kan


Wij danken alle aanwezige ondernemers en maatschappelijke initiatieven voor hun tijd en inzet en hopen op een succesvol vervolg van bovenstaande matches.

Wil je meer weten over onze matchbijeenkomsten?

Neem contact op met Rachida el Alami

Foto’s: Huub Zeeman