Vrijwilligerswerk in 2023 op niveau van voor corona

23 april 2024
VCA Vrijwilligerscafe Oost Statushouders 2023_013

Goed nieuws! De 2023-cijfers van CBS vertellen dat 49 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder zich in de afgelopen twaalf maanden ten minste één keer vrijwillig heeft ingezet voor een organisatie of vereniging. Tijdens corona was dat gemiddeld 41 procent. We zijn nu terug op het niveau van voor die tijd.

De cijfers komen uit het jaarlijkse onderzoek Sociale samenhang en welzijn. Daarin zijn in 2023 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk extra vragen toegevoegd. Die gingen onder meer over wat mensen belangrijk vinden dat organisaties doen voor hun vrijwilligers. Onder alle leeftijdsgroepen nam het aandeel vrijwilligers in 2023 toe, en komt daarmee op vergelijkbaar niveau als voor corona. Onder 65-plussers is het aandeel vrijwilligers zelfs hoger dan in 2019.

Ook bleek uit dit onderzoek dat in 2023 vrijwilligers vaker incidenteel (af en toe of eenmalig) vrijwilligerswerk deden dan in 2022. Het aandeel dat regelmatig (wekelijks of maandelijks) vrijwilligerswerk deed, lag in 2023 juist iets lager dan in 2022.

Andere conclusies:

  • De meeste vrijwilligers zijn actief bij sportverenigingen;
  • Zorgvrijwilligers zetten zich het vaakst wekelijks in;
  • Bedankjes worden gewaardeerd!

Lees het hele artikel op de website van de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).