Even voorstellen: VCA-team Nieuw-West

12 september 2023
Nieuw West Fanne en Jelle klein

Ken je het VCA-team Nieuw-West al? Dat bestaat uit adviseur Fanne van Leeuwen en bemiddelaar Jelle Guijt. Ze bemannen het kantoor aan de Pieter Calandlaan 258A en fietsen veel rond in dit grote stadsdeel. We stellen ze graag aan je voor. 

Fanne, wat doe jij zoal als adviseur?

“Ik adviseer stichtingen en initiatieven die vragen hebben over het werken met vrijwilligers. Hun vragen zijn heel uiteenlopend en variëren van het opstellen van een vrijwilligersbeleid tot het schrijven van een goede vacature en het oplossen van knelpunten in het werkproces met vrijwilligers. Soms is het fijn als iemand van buiten meekijkt naar hoe de dingen lopen. Iemand die onafhankelijk is en daar verder geen belang bij heeft.”

En wat doe jij als bemiddelaar Jelle?

“Ik maak bewoners van Nieuw West wegwijs in het mooie, diverse aanbod van vrijwilligerswerk. Op vier locaties, verspreid over Nieuw West, heb ik spreekuren. Daar is iedereen met interesse in vrijwilligerswerk op afspraak welkom, en hebben we rustig de tijd om er samen achter te komen waar iemands wensen en talenten liggen.”

Wat beteken je voor deze vrijwilligers?

Jelle: “Mijn werk heeft zowel voor een vrijwilliger als voor een organisatie meerwaarde. Maar de nadruk ligt op de vrijwilliger. Vanuit diens wensen en talenten denk ik mee over welk vrijwilligerswerk bij iemand past. Omdat iedereen anders is, beteken ik voor iedereen ook wat anders. De één help ik om een sociaal netwerk op te bouwen, wat ritme op te doen of de taal te oefenen met vrijwilligerswerk. De ander help ik bij het vergroten van het gevoel om van betekenis te zijn, naast bijvoorbeeld een drukke baan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik iedereen help om zijn of haar wereld te vergroten en blik te verbreden. Organisaties plukken daar natuurlijk de vruchten van, en maken dankbaar gebruik van al deze vrijwillige energie.”

Fanne, heb je een voorbeeld van hoe je een organisatie helpt?

“Onlangs kreeg ik een vraag van een organisatie die wenste dat de vrijwilligers wat gastvrijer zijn tegen bezoekers. Ik ben toen met de organisatie in gesprek gegaan om meer inzicht te krijgen in de situatie. Daarbij stelde ik vragen als: wat doen de vrijwilligers nu en wat wil je dat ze gaan doen? Voelen ze zich verbonden met de organisatie? Wat betekent het om vrijwilliger te zijn voor deze organisatie? Vervolgens organiseerden we samen een bijeenkomst voor de vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst kregen de coördinatoren meer duidelijkheid over de situatie. Het werd bijvoorbeeld helder dat de vrijwilligers het vrijwilligerswerk ook voor zichzelf doen, dat de vrijwilligersorganisatie een veilige plek voor ze is. Ook bleek dat vrijwilligers soms andere verwachtingen hebben over de communicatie tussen de vrijwilligers en de coördinatoren. We zijn toen verder in gesprek gegaan om het over deze uitkomsten te hebben. Daarbij hebben we alle kanten van communiceren in het vrijwilligerswerk belicht en ruimte gemaakt voor een open gesprek. De organisatie is vervolgens zelf verder aan de slag gegaan en heeft nieuwe afspraken gemaakt. Dat werd erg gewaardeerd.”

Hoe gaan de organisaties in Nieuw-West met hun vrijwilligers om?

Fanne: “Vrijwilligersorganisaties in dit stadsdeel zetten de buurtbewoners centraal. Ze leggen verbinding tussen de verschillende culturen. Ze slaan bruggen. Ook zijn er veel kleine buurtinitiatieven. De bewustwording van de impact van vrijwilligerswerk stijgt, er is steeds meer aandacht voor de individuele vrijwilliger. Wat heb je nodig? Waar ben je goed in? Waar wil je je in ontwikkelen? Dat is belangrijk, want de vrijwilliger komt iets brengen, maar óók iets halen.”

Wat is jullie meerwaarde in het stadsdeel?

Jelle: “Er is denk ik geen enkele organisatie in Nieuw-West die zó veel verschillende mensen en organisaties kent, dwars door verschillende sectoren, leeftijden en achtergronden heen. Wij hebben een belangrijke verbindende werking, niet alleen van vrijwilliger naar organisatie, maar ook tussen organisaties onderling. We hebben goed zicht op actuele ontwikkelingen en zijn daarmee een belangrijke gesprekspartner voor organisaties en de gemeente.”

Wat maakt jullie een goed team?

Jelle: “Fanne en ik voelen én vullen elkaar goed aan. We weten wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar kunnen vragen.”

Fanne: “Samen zien we veel organisaties. We praten elkaar regelmatig bij. Dan vertel ik over nieuwe vacatures bij de ene organisatie en Jelle vertelt over uitdagingen bij een andere, zo houden we elkaar scherp en kunnen we meteen ondersteunen waar nodig ”

Fanne, wat is jouw grootste talent?

“Ik kan goed luisteren en vragen stellen. Waar loop je tegenaan, wat is de kern van het probleem en hoe kun je tot een passende oplossing komen? Ik zie dat veel organisaties het zo druk hebben dat ze geen tijd hebben om hierbij stil te staan. Ze blijven rennen en brandjes blussen. Als je even de tijd neemt en samen stilstaat om te kijken naar wat er precies gebeurt, en wat je daarin anders zou willen, dan kun je stappen nemen in de juiste richting en kom je waar je wil zijn.”

En wat is jouw grootste talent Jelle?

“Mijn grootste talent is dat ik ieders unieke verhaal, talenten en potentie snel zie, en dat weet te koppelen aan vrijwilligerswerk bij een organisatie waar dit goed tot zijn recht komt.”

 

NB: Met ingang van april 2024 heeft Fanne haar taken als organisatieadviseur NW overgedragen aan Mirtele Snabilie. Fanne is nog steeds werkzaam bij VCA, maar zij concentreert zich nu op stedelijk advies en het project ‘Besturen’. 

Fotograaf: Peter Lange