Amsterdamse fondsen op een rij

anbi

Bij welke fondsen kun je terecht als je een mooi idee hebt voor de buurt, een project op wilt zetten voor jongeren om werk te vinden, een plek voor daklozen wilt realiseren? Wij hebben 7 fondsen en 2 subsidies die speciaal Amsterdamse vrijwilligersprojecten financieren voor je op een rij gezet. En nog een rijtje met landelijke fondsen als toegift.

1. Mensen maken Amsterdam

Een verzameling van de buurtfondsen Fonds voor Centrum, Fonds voor Zuid etc. Zij zetten zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

Zowel particulieren als organisaties kunnen een aanvraag doen van respectievelijk maximaal 1500 en 3000 euro.

Lees meer.

2. RCOAK

Als je project betekenis geeft aan het leven van ouderen in Nederland, ondersteunt Stichting RCOAK je project graag met een financiële donatie. Binnen Amsterdam geven zij ook donaties aan projecten gericht op armoede en diversiteit. Voor aanvragen tot €3000,- is een snelloket ingericht. De projectaanvraag kan ook gericht zijn op organisatiekosten en communicatie. Geven steun voor meerdere jaren.

Lees meer

3. Hulp na onderzoek

Stichting Hulp na Onderzoek is een Amsterdams vermogensfonds dat zich richt op initiatieven van menslievende en liefdadige aard. Hulp na Onderzoek steunt projecten die bijdragen aan een inclusief leefklimaat voor alle Amsterdammers. Thema’s: Armoedebestrijding, Sociale integratie, Zorg, Maatschappelijke preventie en hulpverlening en Noodhulp.

Lees meer.

4. Het Amsterdamsche Fonds

De Stichting Het Amsterdamsche Fonds is onlosmakelijk verbonden met De Amsterdamsche Kring. Doelstelling is de algemene belangen van Amsterdam te dienen door specifiek Amsterdamse initiatieven, die weinig of geen ondersteuning van andere instanties ontvangen, financieel te ondersteunen.

Maximaal 5000 euro.

Lees meer.

5. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het AFK is het fonds van en voor culturele wereldstad Amsterdam. Vanuit de missie ‘Fantastische kunst voor alle Amsterdammers’, dragen ze bij aan een stad waar iedereen de kans heeft kunst te beoefenen of ervaren. Daarom ondersteunen ze alle kunstvormen in ieder stadsdeel en in elke wijk. Ze zijn er voor zowel professionele kunst als voor cultuurbeoefening in de vrije tijd – voor gevestigde organisaties, als ook de rafelranden en de pioniers.

Lees meer.

6. Stichting Haella

Dit fonds stapt graag in op buurtinitiatieven en doen veel projecten in Amsterdam. Tot maximaal €4000,-. Ze hebben een nauwe samenwerking met RCOAK.

Lees meer.

7. Rotarkids

Rotarkids, een samenwerkingsverband van een groot aantal Rotaryclubs in Amsterdam, zet zich sinds 1992 in om kwetsbare kinderen en jongeren een steuntje in de rug te geven. Maximaal 5000 euro.

Lees meer.

8. Amsterdam 750 jaar

Subsidieregeling van de gemeente Amsterdam. Het doel van de regeling is om projecten te ondersteunen die specifiek worden ontwikkeld en uitgevoerd in
het kader van de viering van Amsterdam 750. Het betreft initiatieven uit de stad die tijdens of in aanloop naar het vieringsjaar bijdragen aan de doelstellingen van de viering: het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingen en duurzame nalatenschappen, en het stimuleren van nieuwe verbindingen en van talentontwikkeling onder jongeren.

Lees meer.

9. Subsidie Impuls Vrijwilligersvervoer

Het stimuleren van initiatieven die op basis van vrijwilligerswerk vervoer aanbieden voor Amsterdammers die minder mobiel zijn, om hun mobiliteit te verbeteren, eenzaamheid tegen te gaan en de bekendheid van vrijwilligersvervoer in Amsterdam te vergroten. Maximaal 25.000 euro.

Lees meer

Andere fondsen

AMVJ Fonds – Sociaal culturele activiteiten gericht op kinderen en jongeren.

Armoedefonds – Verminderen van armoede of verzachten van de gevolgen.

Ars Donandi Stichting voor Welzijn en Cultuur – Diverse thema’s.

Betrokken Buurten (VSB)

Borro Stichting – Bevorderen geestelijk en fysiek welzijn.

Boschuysen Stichting – Voor jongeren die maatschappelijke hulp nodig hebben.

Bretano’s Steun des Ouderdom Stichting – Bevorderen welzijn van ouderen.

Cultuurfonds

De Donge Foundation  – Welzijn van kinderen.

Fonds 21 – Projecten voor jongeren.

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe – Projecten voor jongeren.

Janivo Stichting – Projecten voor kinderen en jongeren.

Kansfonds – Projecten rondom armoede, dakloosheid, schulden, ongedocumenteerden.

Lang Leve Kunst Fonds – Kunstbeoefening kwetsbare ouderen.

Monuta Helpt – Projecten rondom rouw en verlies.

Nationaal Ouderenfonds – Projecten voor ouderen.

NSGK – Projecten voor gehandicapte kinderen.

Oranjefonds – Maatschappelijke projecten.

Perspectiva – Levenssituatie verbeteren. Thema’s gezondheid, kinderen en onderwijs.

Postcode Loterij Buurtfonds – Buurtprojecten.

Stimuleringsfonds Rouw – Projecten rondom rouw en verlies.

Stichting Vrouwen door Vrouwen – Projecten die zelfstandigheid van vrouwen bevorderen

Univé Buurtfonds – Buurtinitiatieven.

VSB Fonds – Maatschappelijke en culturele projecten.

Inrichten en besturen