Zijn wij goed verzekerd?

13 maart 2020
Klusjesman

Een dakpan die tijdens een storm op een bezoeker valt, iemand die van een kapotte barkruk valt in jullie kantine. Een datalek. Welke risico’s loop je als vrijwilligersorganisatie en welke zijn goed afgedekt? 

Vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs zijn automatisch verzekerd door de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV). Dit is een secundaire ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. In dit artikel lees je, wie daar niet onder vallen en welke risico’s er nog meer kunnen zijn.

Wat valt buiten de AVV?

Niet alle organisaties waar vrijwilligers werken, worden door de AVV geaccepteerd. Culturele instellingen en eenmanszaken met een winstoogmerk worden kritisch bekeken. Voor de AVV is het maatschappelijk belang leidend. Bewonersinitiatieven, werkgroepen, comité’s vallen er wel onder.

Daarnaast valt niet iedereen onder de definitie vrijwilliger. Het is duidelijk dat beroepskrachten hier niet onder vallen. Maar ook toeristen van buiten de EU die als vrijwilliger werken, zijn niet verzekerd via de AVV. Vluchtelingen vallen er wel onder.

Vervolgens zijn niet alle risico’s met de AVV afgedekt. Stellen bezoekers of deelnemers die je organisatie aansprakelijk voor schade? Dan wordt dit niet gedekt door de AVV. Voor deze situaties is een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Een bestuurslid dat door onbehoorlijk bestuur de organisatie financieel benadeelt, valt er ook niet onder. Daarvoor zou je een bestuursaansprakelijkheidsverzekering moeten nemen.

Geven vrijwilligers adviezen aan cliënten over bijvoorbeeld toeslagen of schulden? Is er een risico dat een vrijwilliger door een verkeerd advies, schade toebrengt aan een cliënt? In dat geval is een aparte vermogensaansprakelijkheidsverzekering een overweging. En denk eens aan schade als gevolg van een datalek. Verzamel je persoonlijke gegevens en welke risico’s zijn er in geval dat die in verkeerde handen vallen?

Meer weten?

We adviseren  vrijwilligersorganisaties om hun risico’s in kaart te brengen en na te gaan of deze voldoende zijn verzekerd. Wil je meer weten over verzekeringen voor vrijwilligersorganisaties