Werken met vrijwillige nieuwkomers

8 maart 2021
edwin-abbenhues-amsta_-691

Zorgorganisatie Amsta heeft al vele jaren ervaring met de vrijwillige inzet van nieuwkomers. We spreken met Edwin Abbenhues, over zijn ervaringen als coördinator vrijwilligerswerk.

“Ik zelf werk nu 3 jaar met nieuwkomers, mijn collega werkt al 25 jaar met vrijwillige nieuwkomers. Deze vrijwilligers worden ingezet voor verschillende taken, zoals wandelen en koffiedrinken met de bewoners. Daarnaast helpen ze ons met praktische werkzaamheden in bijvoorbeeld de spoelkeuken of het magazijn. Hoewel het welzijn van de bewoners centraal staat bij Amsta, vinden we het ook belangrijk dat we iets kunnen betekenen voor onze vrijwilligers. Door bijvoorbeeld te wandelen of koffie te drinken met bewoners leren de vrijwillige nieuwkomers ook de Nederlandse taal kennen.”

“Zorg voor een laagdrempelig contact op de werkvloer”

Als coördinator vrijwilligerswerk koppelt Edwin een nieuwe vrijwilliger altijd aan een betaalde kracht, iemand die in hetzelfde team werkt. “Zorg ervoor dat vrijwillige nieuwkomers altijd een direct aanspreekpunt hebben op de werkvloer, iemand die dichtbij hen staat binnen de organisatie. Op deze manier kun je een goede begeleiding bieden en is het laagdrempelig om contact met elkaar te zoeken. Over het algemeen houden vrijwillige nieuwkomers zich vaak een beetje afzijdig en doen gewoon hun werk. Het is daarom belangrijk om iemand naast hen neer te zetten waarmee het contact snel gemaakt is, voor als er wat is en om vragen te beantwoorden.”

De betaalde medewerker wordt bij het aannemen van vrijwillige nieuwkomers al vroeg betrokken in het selectieproces. “Ik voer zelf altijd het eerste gesprek en haal de betaalde medewerker van hetzelfde team erbij om het tweede gesprek te voeren. Immers is de betaalde kracht de persoon die met de vrijwilliger gaat werken.” Aldus Edwin.

“Een goede intake is het halve werk”

Edwin geeft ook aan dat het erg belangrijk is om een uitgebreide intake te houden met vrijwillige nieuwkomers, uitgebreider dan andere soort vrijwilligers. “Een goede intake is het halve werk,” benadrukt Edwin. “Tijdens de intake is het belangrijk om te informeren naar de achtergrond van de potentiële vrijwilliger, zodat je weet waar je rekening mee moet houden. Probeer er tijdens de intake ook achter te komen wat de beweegredenen zijn om vrijwilligerswerk te doen, waarom de betreffende persoon naar Nederland is gekomen, uit wat voor land en cultuur de persoon komt, etc.”

“Toon interesse en neem de persoon op in het team”

Als ik verder vraag naar tips aan organisaties die geen of weinig ervaring hebben in het werken met vrijwillige nieuwkomers, geeft Edwin aan dat een goede begeleiding, zeker in het begin cruciaal is. “Zorg in de eerste maand dat je één keer per week een gesprek hebt over hoe het gaat en of het werkt voor beide partijen. Toon interesse, neem de persoon op in het team en probeer de vrijwillige nieuwkomer zo snel mogelijk te laten mengen met de rest van het team.”

Een andere tip is om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen voor alle vrijwilliger. Met een VOG kan je als vrijwilligersorganisatie er zeker van zijn dat de vrijwilliger, bij aanvang van het vrijwilligerswerk, niet in aanraking is geweest met justitie.”

Ook met nieuwkomers werken?

Als Vrijwilligers Centrale Amsterdam zetten we ons in voor nieuwe Amsterdammers! We helpen ze om zinvol vrijwilligerswerk te vinden waar ze de taal kunnen oefenen en hun talenten kunnen ontwikkelen​. Wil je als maatschappelijke organisatie een kans bieden aan nieuwkomers? Zijn er al statushouders als vrijwilligers betrokken bij je organisatie en ben je op zoek naar advies of wil je graag je ervaring delen? Neem contact op met Clotilde Caillault.

Tekst: Eva Bos

Foto: Marcel Jansen, VCA Media

VCA zet zich in voor nieuwe Amsterdammers​. Dit doen we samen met vrijwilligersorganisaties, Gemeente Amsterdam, taalscholen en een team van ambassadeurs in het Project Statushouders: hier lees je er meer over. Dit project is mogelijk gemaakt door: