WBTR voor stichtingen en verenigingen

VCA_Corrine_van_Huet_Voorleesexpress_1W

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking getreden. Deze geldt voor alle stichtingen en verenigingen, behalve de verenigingen van eigenaren. Wat moet je als bestuur van een stichting of vereniging regelen? 

De nieuwe wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. De wet is erop gericht om krantenkoppen als ‘De penningmeester van het bestuur van vereniging X is er met de kas vandoor’ in de toekomst te voorkomen. Belangrijk is dat een bestuur met elkaar bespreekt wat ‘integer besturen’ inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar afspraken over vastlegt. Ook is het van belang om kritisch te kijken of het nodig is om als vereniging of stichting verdere stappen te ondernemen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet

  • Uitvoering en toezicht moeten gescheiden worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
  • Meervoudig stemrecht verandert. Als een bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
  • Verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/commissaris; (belet of ontstentenis betekent bij afwezigheid a.g.v. ziekte, schorsing, ontslag of overlijden)
  • Statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. De wet gaat boven de statuten op onderdelen;
  • Regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over betreffend onderwerp.

Verenigingen en stichtingen hoeven alleen hun statuten aan te passen als daarin bepaalde regels ontbreken voor situaties die grote gevolgen voor hen kunnen hebben. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als een bestuurder langdurig ziek is of plots overlijdt. De wet bepaalt dat pas bij een eerstvolgende keer dat een vereniging of stichting naar de notaris gaat, wanneer en om wat voor reden dan ook, een regeling daarvoor door de notaris moet worden opgenomen in de statuten. Als een vereniging of stichting geen plannen heeft om haar statuten te wijzigen, dwingt deze wet hen daar niet toe. 

Download het informatieblad van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bekijk de webinar van 20 april 2021 voor uitgebreide informatie of check de meest recente webinar van 14 september 2021.

Zie voor uitgebreide info de site van NOV:

WBTR, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen | NOV – Platform Vrijwillige Inzet

Stappenplan

IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) heeft een WBTR-stappenplan ontwikkeld. Dit online stappenplan geeft informatie over de nieuwe verplichtingen en biedt de mogelijkheid vast te leggen hoe de vereniging/stichting hieraan voldoet. Ook is er een juridische helpdesk. Via IVBB worden ook webinars aangeboden.

VCA is aangesloten bij IVBB als koepelorganisatie, waardoor verenigingen en stichtingen uit Amsterdam met 50% korting het stappenplan kunnen doorlopen en gebruik kunnen maken van de juridische helpdesk. De kosten bedragen incl. korting 120 euro per jaar. Gebruik voor korting op het stappenplan de kortingscode VCA50. Ga naar de VCA landingspagina bij IVBB.

Eerst meer weten over de inhoud van het stappenplan? Ga naar de website van IVBB.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe wet, het stappenplan en wat jouw bestuur moet doen? Marijke Altenburg of Simone Timmer helpen je graag verder.