Verzekering voor vrijwilligers

Voedseltuin IJplein

De Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV) is een secundaire aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in Amsterdam. De AVV behelst geen bestuursaansprakelijkheid. De verzekering geldt alleen tijdens het vrijwilligerswerk of de mantelzorg en woon-werkverkeer. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente.

Wie zijn verzekerd?

 • De vrijwilliger
  De vrijwilliger is iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Personen die activiteiten uitvoeren in het kader van burgerinitiatieven, werkgroepen, comités, bewonersgroepen en kerkgenootschappen worden ook gezien als vrijwilliger. Ook vluchtelingen vallen onder deze verzekering. In uitzonderlijke gevallen geldt de AVV voor vrijwilligers die bij een eenmanszaak werken, als er sprake is van een maatschappelijk belang en er geen winstoogmerk is. Vrijwilligers van buiten de EU die hier als toerist verblijven, vallen niet onder de AVV.
 • De mantelzorger
  De mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
 • De maatschappelijke stagiair
  De maatschappelijke stagiair is een leerling uit het voortgezet onderwijs, die een stage loopt waarbij de leerling door het verrichten van vrijwilligerswerk kennismaakt met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.

De vrijwilliger, mantelzorger en maatschappelijke stagiair zijn verzekerd als zij binnen de gemeente Amsterdam hun activiteiten uitvoeren, ongeacht waar zij zelf wonen. Als vrijwilligers/stagiairs voor een Amsterdamse organisatie elders activiteiten uitvoeren, zijn zij ook verzekerd. In dat geval gaat de eventuele vrijwilligersverzekering van de andere gemeente voor.

Wie zijn niet verzekerd?

 • Vrijwilligers van buiten de EU die hier als toerist verblijven
 • Vrijwillige brandweer en politie
 • Beroepskrachten

Zeg niet je eigen verzekeringspolis op!

De AVV is geen vervanging voor je eigen WA- en ongevallenverzekering. Zeg deze dus niet op! De AVV geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het vrijwilligerswerk of de mantelzorg, daar waar de eigen verzekering tekortschiet.

Vragen of schade?

Wil je weten of je als vrijwilliger voldoende verzekerd bent? Neem eerst contact op met de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met Vrijwilligers Centrale Amsterdam: 020-5301220 of amsterdam@vca.nu.
Voor informatie over de dekking van deze verzekering en voor het indienen van schade heb je een contractnummer nodig. Die kun je opvragen bij VCA. Het schadeformulier vind je op de website van VGA Verzekeringen.