Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering wordt aangevuld met bestuursaansprakelijkheid

24 november 2022
VCA_Corrine_van_Huet_Voorleesexpress_1W

Vrijwillige bestuurder verzekerd onder AVV

Vanaf 1 januari 2023  ben je als vrijwilliger, wanneer je een functie vervult  als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon (stichting of vereniging) in de gemeente Amsterdam, automatisch verzekerd onder de Amsterdamse Vrijwilligers Verzekering (AVV). Met deze uitbreiding van de AVV worden de financiële risico’s van bestuurders afgedekt, wanneer zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk of onzorgvuldig uitvoeren van hun taken, waardoor er onrechtmatigheden binnen de organisatie hebben kunnen plaatsvinden.

Denk hierbij aan de volgende incidenten:

 • Verduistering van gelden door derden: is er onvoldoende toezicht geweest door het bestuur? Dan wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld. Uiteraard is de frauderende bestuurder niet verzekerd!
 • Ook bij een faillissement kan de curator een bestuurder aansprakelijk stellen
 • Een bestuurder heeft gegevens verstrekt aan iemand die zich voordeed als een medewerker van een bank, gevolg: € 20.000 onrechtmatig afgeschreven. Bij deze vorm van fraude wordt de bestuurder ook aansprakelijk gesteld

En ook bij de volgende incidenten wordt het bestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld:

 • Nalaten een boekhouding bij te houden, of het niet/te laat opmaken van de jaarrekening
 • Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen
 • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken
 • Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is, of bekend moet zijn, dat de rechtspersoon ze niet na kan komen
 • Het verwaarlozen van kredietbewaking
 • Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn
 • Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten
 • Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen
 • “Zwart” ontvangen en “zwart” betalen van bedragen (incl. lonen)

Voorwaarden

Per aanspraak en per verzekeringsjaar bedraagt de maximale verzekerde limiet € 500.000 voor alle verzekerden tezamen. Daarbij bedraagt het balanstotaal van de organisatie waarvoor je als vrijwilliger (bestuurs)werkzaamheden verricht niet meer dan € 500.000. Voor vrijwilligers in Stadsgebied Weesp was deze aanvulling van de AVV al opgenomen in de dekking.

Voor de AVV hoef je je niet aan te melden. Je bent als bestuurslid automatisch verzekerd.

Lees meer over de AVV.

Tot slot

Hierboven staan enkele voorbeelden. Uiteraard gelden de polisvoorwaarden (in- en uitsluitingen) en is de verzekeringsdekking afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zie de actuele voorwaarden op: https://www.amsterdam.nl/vga/zakelijke/vrijwilligers/amsterdamse-0/