Steeds meer maatjesvrijwilligers nodig voor kwetsbare Amsterdammers

4 november 2020
Gappie-gezocht-691-458-def

Foto: Jackie Mulder

Naar schatting tachtigduizend Amsterdammers hebben een maatje nodig, vanwege eenzaamheid, psychische problemen, taalachterstand of bijvoorbeeld omdat ze hulp nodig hebben bij het oplossen van hun schulden. En dat aantal stijgt. De coronacrisis heeft de situatie van veel mensen verergerd en heeft nieuwe kwetsbare groepen voortgebracht als gevolg van baanverlies of verlies van opdrachten. Vrijwilligers leveren een cruciale bijdrage door laagdrempelige, praktische hulp te bieden, mentale steun te geven, toe te leiden naar de formele zorg, kortom door voor het welzijn van deze groepen te zorgen.

Coronacrisis

In het afgelopen half jaar deden veel meer Amsterdammers een beroep op de bijstand dan het voorgaande jaar, wat een signaal van stijgende armoede betekent. Daarnaast heeft 40 procent van de inwoners last van psychische klachten. Grotere onzekerheid op verschillende gebieden in het leven van mensen veroorzaakt stress, eenzaamheid, huiselijk geweld, leerachterstanden of zelfs dakloosheid. (bron amsterdam.nl)

Samenwerkende organisaties

Tijdens de coronacrisis is het vrijwilligersbestand van veel organisaties het afgelopen half jaar gegroeid. Desondanks neemt de roep om vrijwilligers toe vanwege de stijgende hulpvraag. Daarom slaan Vrijwilligers Centrale Amsterdam en tientallen maatschappelijke organisaties in Amsterdam de handen in één en voeren de hele maand november campagne om Amsterdammers over de streep te trekken om maatjesvrijwilliger te worden!

De campagne heet Gappie gezocht en was in 2019 in Amsterdam Noord al een groot succes. Op 4 november is de kick-off met als host Roos Schlikker, columniste bij Het Parool, en waar spreker en verbinder Willem Dieleman vertelt over hoe een klein gebaar iets groots kan betekenen. De kick off vindt plaats in De Balie en is via een livestream te volgen op www.vca.nu/gappie. Het doel van de campagne is om 450 vrijwilligers te werven.

Acties

In de maand november hangt de stad vol met rode Gappie letters door Amsterdam: op straat en in openbare gelegenheden. Online is een filmpje te zien, waarin twijfels om je als maatje in te zetten, worden weggenomen. Ook reizen we, zolang dit veilig kan en mag, met flyers, koffie, thee en een portretdichteres langs markten en kleinschalige activiteiten in Amsterdam. De dichteres nodigt uit voor een gesprek over vrijwilligerswerk en maakt ter plekke een ‘portretgedicht’ voorde potentiële vrijwilliger. Dat krijgen ze dan mee naar huis.

Vrijwilligerswerk als maatje

Als maatjesvrijwilliger bezoek je iemand gedurende een half jaar tot een jaar, om hem of haar te helpen met hun situatie. Dat kan met heel praktische hulp zijn, persoonlijke begeleiding of gewoon wat gezelligheid. Een praatje maken, samen sporten, de taal oefenen of de post op orde brengen.
Kijk op www.vca.nu/gappie

Deze campagne is mogelijk gemaakt door subsidie van de stadsdelen Centrum, Zuid en Oost en wordt in deze stadsdelen het meest zichtbaar. De uitvoering ligt bij Vrijwilligers Centrale Amsterdam. De organisaties die aan deze campagne meewerken zijn: Regenboog Groep, Humanitas, Prisma, Unie van Vrijwilligers, Amsterdams Buurvrouwen Contact, Cordaan, Burennetwerk, Centram, Dock, Combiwel, Dynamo, Gilde Amsterdam, Don Bosco, Voor elkaar in Zuid, Algemene Hulpdienst Buitenveldert, Markant, Leger des Heils, CIVIC, PuurZuid, School’s Cool, stichting senior&student, Buurthulp Oost en de Voorleesexpress.