Nieuwkomers nóg beter begeleiden naar werk

20 mei 2022
volunteerwork (4)

Sinds 2020 heeft Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) een prachtig project waarin nieuwkomers worden begeleid naar vrijwilligerswerk. Onlangs vond er een uitwisseling plaats tussen VCA-ers Clotilde en Faten, die zich hiervoor inzetten, en de klantbegeleiders van de gemeente. Ze deelden kennis en ervaring uit de praktijk, leerden elkaars werkwijzen beter kennen, brachten in kaart wat goed werkt en waar ze tegen aan lopen om de aanpak en samenwerking te verbeteren. Alles met het doel om nieuwkomers beter te kunnen matchen aan vrijwilligerswerk. De conclusie: vrijwilligerswerk kan een significante bijdrage leveren aan de integratie van nieuwkomers, het heeft een positieve impact over hoe iemand zich voelt en geeft nieuwkomers de kans om de taal te oefenen, hun sociaal netwerk uit te breiden en zich voor te bereiden op werk.

Klaar voor de arbeidsmarkt

Er zijn al mooie resultaten te delen. Zo vertelde een medewerker van VCA: “Een statushouder op leeftijd sprak heel weinig Nederlands. Ik heb hem met moeite bij kringloopbedrijf De Lokatie aangemeld, bij de horecagelegenheid. Ik kwam hem tegen na anderhalf jaar toen ik naar De Lokatie ging met een andere vrijwilliger en hij vertelde dat hij heel blij was, dat het hem veel had geholpen met de taal en dat hij nu bezig was met een opleiding.” Ook een klantbegeleider had een mooi voorbeeld: “Ik had contact met een meneer die heel graag wilde werken maar die nog niet klaar was. Ik heb hem aangemeld bij VCA voor vrijwilligerswerk en uiteindelijk kwam hij bij de organisatie Bloei en Groei terecht. Hij kwam altijd keurig op tijd, deed goed mee, had goed contact met iedereen. Ik kreeg toen een telefoontje van de coördinator en ze zei ‘hij is echt nu klaar voor de arbeidsmarkt’. En hij ging inderdaad een paar maanden daarna uit de uitkering.”

Waar liggen de succesfactoren?

  • Goede informatie: De klant is goed geïnformeerd over wat het doel is van het vrijwilligerswerk (voor sommige is het aan de taal te werken, voor anderen om te wennen aan de arbeidsmarkt of om uit hun isolement te komen)
  • Heldere communicatie: Korte lijntjes tussen VCA en klantmanagers
  • Kennis en netwerk: VCA heeft veel kennis over de sociale kaart in Amsterdam en heeft vaak korte lijntjes met vrijwilligerscoördinatoren
  • Laagdrempelig: Iedereen die benieuwd is naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk kan een afspraak maken bij VCA
  • Vertrouwen: Ondersteuning van ambassadeurs tijdens intake en daarna
  • Nieuwe kansen zoeken: VCA probeert om organisaties enthousiast te maken om met nieuwkomers te gaan werken en ruimte te creëren
  • Maatwerk: Vrijwilligerswerk vinden dat past bij de wensen en talenten van de nieuwkomer, VCA heeft een breed aanbod.

Uit de bijeenkomst is een aantal ideeën gekomen om de samenwerking te versterken en men heeft vertrouwen in de toekomst. Alle deelnemers vonden de bijeenkomst waardevol en nuttig. Projectleider Clotilde Caillault: “Ik hoop dat VCA nog lang met dit project kan doorgaan en veel nieuwkomers hiermee een nieuwe kans kan bieden. We zijn trots op onze resultaten.”

Dit project voor Nieuwkomers wordt mede mogelijk gemaakt door: