Jaarverslag 2022

24 maart 2023
Kopie van infografic 2023 (210 x 297 mm)

Terugblik op het jaar van de nieuwe mogelijkheden

Voor Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) was 2022 het jaar van de nieuwe mogelijkheden. Eindelijk konden we de coronacrisis écht achter ons laten en samen met de vrijwilligers en organisaties in de stad weer gaan bouwen. Intern was er aandacht voor de nieuwe vacaturebank en de nieuwe trainingssite met meer mogelijkheden. Hoewel we even moesten wennen aan deze systemen, zijn we er nu goed mee op weg.

Het was een lastig jaar voor het vrijwilligersveld. We signaleerden de volgende ontwikkelingen:

  • Vrijwilligersorganisaties hebben te maken met toenemende wet- en regelgeving;
  • De druk op vrijwilligers en hun organisaties neemt toe door verschuiving van werkzaamheden vanuit het formele naar het informele domein;
  • De vraag naar vrijwillige inzet wordt steeds groter, waarbij ook de druk op vrijwilligerscoördinatoren blijft toenemen wat betreft de werving, begeleiding en het behouden van vrijwilligers;
  • Hulpvragen worden door vrijwilligers als steeds complexer ervaren.

Deze inzichten hebben ertoe geleid dat wij als VCA actief naar buiten zijn getreden met een opiniestuk over de druk op vrijwilligers. Hiermee hebben we signalen uit de stad geagendeerd richting de gemeente en de media. Dat raakt ook de koers die we als organisatie inslaan: we werken meer en meer naar een rol als expertisecentrum op vrijwilligersgebied. In die hoedanigheid kaarten we actuele kwesties aan door o.a. het agenderen en adresseren van signalen uit de stad.

Dit leidde, naast media-aandacht, ook tot inhoudelijke gesprekken met wethouders. We hebben wethouder Moorman op bezoek gehad en zijn bij wethouder Van Buren op bezoek geweest. En we  waren aanwezig bij een werkbezoek van wethouder Rijxman aan het Huis van de wijk de Meeuw. Daarnaast hebben we regelmatig contact gehad met de raadsleden en stadsdeelvoorzitters. Goed om dit te doen en punten bij het stadsbestuur te blijven aandragen.

Gelukkig konden de feestjes voor en mét vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in 2022 weer gevierd worden. Eindelijk hebben we – na 2 jaar – ons nieuwe kantoor op de Rozenstraat officieel geopend. Het samenbrengen van ons netwerk was een mijlpaal voor VCA. Zoveel verschillende partijen zijn op een of andere wijze betrokken bij ons en onze doelstellingen. En wij bij de hunne! Het was een eer en groot genoegen iedereen bij elkaar te zien.

Al met al is er veel gebeurd op gebied van vrijwilligerswerk in 2022. Niet voor niets waren er in 2022 succesvolle bedankevenementen, posters door de hele stad en een filmpje dat de kern raakt. Ik ben trots op mijn team. Ook ben ik trots op alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam. Met elkaar gaan we er in 2023 weer een mooi jaar van maken.

Henriette van der Meij,
Directeur-bestuurder Vrijwilligers Centrale Amsterdam

> Bekijk hier ons jaarverslag 2022 <

> Financiële verantwoording 2022 <