Jaarverslag

17 maart 2022
jaarverslag 2021

“Deze stad kan floreren door de inzet van alle 250.000 gedreven vrijwilligers!

De dynamiek van het vrijwilligerswerk vind ik geweldig”

2021 was een jaar waarin we veel nieuwe initiatieven zijn gestart, partnerschappen hebben verdiept en lobby hebben gevoerd. We hebben stevig gelobbyd om er voor te kunnen blijven zorgen dat nieuwkomers begeleid kunnen worden bij het vinden van een passende vrijwilligersplek. Zonder enthousiaste vrijwilligersorganisaties zouden er voor nieuwkomers weinig mogelijkheden zijn. We hebben vele gesprekken met financiers gevoerd om bezuinigingen op deze doelgroep van tafel te krijgen, naast de investering om passende vrijwilligersplekken te vinden.

Een mijlpaal was dat we konden starten met Business Involved. Een nieuw project waarbij we bedrijven helpen het verschil te maken in de regio Amsterdam door zich te verbinden aan initiatieven die een positieve impact hebben op de omgeving, de lokale gemeenschap en maatschappelijke organisaties. Een project waar we al jaren van dromen, om het bedrijfsleven nu echt te verbinden aan het maatschappelijke veld. Ook hebben we ons als partner verbonden aan het Maatschappelijke Dienst Tijd project Music Moves. Samen met diverse Amsterdamse partijen leiden we jongeren op om een evenement of ‘challenge’ op te zetten voor een kwetsbare doelgroep en deze activiteit samen met een grotere groep vrijwilligers uit te voeren.

Ik nodig je uit de komende tijd met ons te blijven werken aan een mooie samenleving waarin vrijwilligers zo’n belangrijk onderdeel zijn. We staan er voor dat de vrijwillige energie kan blijven bruisen en de stad nog meer tot bloei kan brengen.

Henriette van der Meij,
Directeur-bestuurder Vrijwilligers Centrale Amsterdam

>>> Bekijk hier ons jaarverslag 2021 <<<

> Financiële verantwoording 2021 <