Organisaties

Bedrijven Samen Tegen Armoede

Bedrijven Samen Tegen Armoede

BASTA is de afkorting voor Bedrijven in Amsterdam Samen Tegen Armoede. BASTA hoopt een brug te slaan tussen Amsterdamse bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensen die in armoede leven.