Wat je niet ziet – documentaire

30 januari 2017

Gemeente Amsterdam heeft een documentaire laten maken over grensoverschrijdend gedrag bij vrijwilligers: Wat je niet ziet.  Want ook vrijwilligers kunnen seksuele grenzen overschrijden, vooral als zij een vertrouwelijke band ontwikkelen met een kind, deelnemer of cliënt. In de documentaire komen vijf deskundigen aan het woord:

  • Jules Mulder, Stop it now
  • Peter Wijngaard, Zedenpolitie
  • Marjolein Leguijt, Steunpunt Seksueel Geweld
  • Cathelijne Coenen, Sportservice, gemeente Amsterdam
  • Marijke Altenburg, Vrijwilligers Centrale Amsterdam

En je ziet hoe Vrijwilligers Centrale Amsterdam vrijwilligerscoördinatoren traint over dit onderwerp.

Wat kan wel, wat kan niet?

Hoe zorg je er als betrokkene (ouder, vrijwilligerscoördinator, bestuurslid) voor dat vrijwilligers zich aan bepaalde regels houden? Wat mag wel en wat kan niet? En hoe reageer je als ouder of als coördinator op signalen?