Vrijwilligersvergoeding

vrijwilligersvergoeding: wat is mogelijk?

Sommige organisaties bieden een vrijwilligersregeling. De ene organisatie geeft een vast bedrag per dagdeel (vrijwilligersvergoeding), een ander vergoed bijvoorbeeld alleen de reiskosten of de aanschaf van materialen (onkostenvergoeding). Organisaties zijn niet verplicht een vergoeding te geven. Spreek met de organisatie waar jij vrijwilligerswerk gaat doen af of er een vergoeding tegenover staat en zo ja, hoe hoog deze is.

Hoogte vrijwilligersvergoeding

Let er op dat je niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag volgens de Belastingdienst aan vrijwilligersvergoeding + onkostenvergoeding ontvangt. Doe je vrijwilligerswerk bij meerdere organisaties tegelijk? Tel dan de vergoedingen die je ontvangt bij elkaar op. De overheid heeft de volgende maximum bedragen bepaald:
€ 190,- per maand, tot een maximum van € 1900,- per jaar per vrijwilliger.
Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,- per uur ontvangen, en jongeren tot 22 jaar niet meer dan € 2,75 per uur.
Zolang de ontvangen vergoedingen deze bedragen niet overschrijden, hoef je dit niet aan de Belastingdienst door te geven. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Uitkering

Krijg je een uitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vergoeding niet hoger is dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar. Je mag ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties en instellingen zonder winstoogmerk, die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kun je makkelijker aan de slag als bijvoorbeeld vrijwilliger op de buurtbus of bij een sportclub, zonder het risico te lopen op je uitkering gekort te worden. Kom je boven dat maximum uit, dan vervalt de vrijstelling (voor de rest van het jaar) en wordt alles wat je nog krijgt gezien als inkomen. En dit kan dus wél gevolgen voor de uitkering hebben. Heb je vragen hierover? Neem contact op met het UWV of de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet. Heb je een WW-uitkering? Vraag dan vooraf altijd eerst toestemming aan het UWV voor het doen van vrijwilligerswerk, om problemen te voorkomen. Bij een WIA-, Wajong-, WAO- of Ziektewetuitkering is dat niet verplicht, maar wordt wel aangeraden om vooraf te overleggen met het UWV.

Vrijwilligerswerk vinden

Er zijn meer dan 1000 toffe mogelijkheden in Amsterdam. Van één middag per jaar tot een paar uur per week. Waar word jij blij van? We helpen je graag verder. Alle opties staan online, waar je gemakkelijk kunt zoeken op jouw voorkeuren. Of kom geheel vrijblijvend eens langs op één van de spreekuren in de stad, om samen te kijken wat aansluit bij jouw talenten, wensen en agenda.