Vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding

vrijwilligersvergoeding: wat is mogelijk?

Sommige organisaties bieden een vrijwilligersregeling. De ene organisatie geeft een vast bedrag per dagdeel (vrijwilligersvergoeding), een ander vergoedt bijvoorbeeld alleen de reiskosten of de aanschaf van materialen (onkostenvergoeding). Organisaties zijn niet verplicht een vergoeding te geven. Spreek met de organisatie waar jij vrijwilligerswerk gaat doen af of er een vergoeding tegenover staat en zo ja, hoe hoog deze is.

Onkostenvergoeding

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het belangrijk dat jouw vrijwilligerswerk je niets kost. Je krijgt dan van je organisatie een onkostenvergoeding, bijvoorbeeld voor de reiskosten die je maakt. Deze vergoeding dekt alleen de daadwerkelijk door jou gemaakte kosten. Daarmee zit er ook geen maximum aan de onkostenvergoeding die je kunt ontvangen. Je hoeft over de onkostenvergoeding geen (inkomsten)belasting te betalen, maar dit geldt alleen als de vergoeding die je krijgt ook echt gelijk is aan de kosten die je hebt gemaakt.

Vrijwilligersvergoeding

Een klein deel van de vrijwilligersorganisaties werkt met een vrijwilligersvergoeding. Je ontvangt van je organisatie een vaste vergoeding per uur, per dag(deel) of bijvoorbeeld per maand, waarin jouw onkosten (zoals reiskosten) al zijn verwerkt. De Belastingdienst heeft maximumbedragen vastgesteld voor de vrijwilligersvergoeding. Voor 2024 is dat € 5,50 per uur, € 210,- per maand en € 2.100,- per jaar. Let op: krijg je een hogere vergoeding, dan moet je over de hele vergoeding belasting betalen. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, houdt deze belasting in op jouw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan de Belastingdienst.

Ik krijg een vrijwilligersvergoeding én een onkostenvergoeding

Het kan zijn dat je een vrijwilligersvergoeding én een onkostenvergoeding ontvangt van je organisatie. De Belastingdienst telt dan de onkostenvergoeding op bij de ontvangen vrijwilligersvergoeding. Is dit samen opgeteld meer dan € 210,- per maand of € 2.100,- per jaar? Dan houdt de organisatie belasting in op jouw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan de Belastingdienst.

Ik krijg bij meer dan één organisatie een vergoeding

Ook in dit geval moet je opletten. Krijg je per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet je de vergoedingen opgeven in jouw belastingaangifte, en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting. Tenzij de vergoeding jouw daadwerkelijk gemaakte kosten dekt.

Ik heb een bijstandsuitkering

Als je een bijstandsuitkering ontvangt en daarnaast een vergoeding krijgt voor vrijwilligerswerk, dan verandert de hoogte van jouw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding in 2024 niet hoger is dan de door de Belangdienst vastgestelde maximumbedragen per maand en jaar. Let op: ben je jonger dan 27 jaar en ontvang je een vrijwilligersvergoeding, dan word je gekort op je uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

 

Zie voor meer informatie over vergoedingen en belasting de website van de Belastingdienst.