Is iemand toe aan vrijwilligerswerk?

Algemeen_Beeld_1

Wij helpen iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychosociale problemen of voor mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan vrijwilligerswerk een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen. Belangrijk is echter wel dat mensen er zelf zin in hebben. Wij zijn er niet voor om mensen te overtuigen dat ze vrijwilligerswerk moeten gaan doen terwijl ze dat zelf niet willen, in tegendeel, dat willen we juist niet. Wel mensen motiveren maar zeker niet pushen.

Kennis & vaardigheden

Welke specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn voor vrijwilligerswerk verschilt per functie. Voor al het vrijwilligerswerk geldt dat iemand succesvol aan de slag kan als hij of zij:

  • voor zichzelf het nut van vrijwilligerswerk en de vrijwilligersklus inziet
  • over enige communicatieve vaardigheden beschikt
  • zelfstandig kan werken en/of kan functioneren in een groep
  • betrouwbaar is in het nakomen van gemaakte afspraken

Wat verwacht een vrijwilligersorganisatie?

Het meeste vrijwilligerswerk is voor één of twee dagdelen in de week. Meestal op vaste dagen, maar een flexibele inzet kan ook voorkomen. In onze vacaturebank is een inzet van zestien tot twintig uur per week de grens.

Bij vrijwilligerswerk ligt de primaire focus op het leveren van een bijdrage aan het doel van de organisatie: iets doen voor iets of iemand anders, het zelfstandig of in een groep(je) aan de slag gaan voor een organisatie. Een kandidaat-vrijwilliger zal in eerste instantie beoordeeld worden op zijn vermogen en motivatie om – op zijn eigen niveau – een nuttige taak binnen de organisatie te verrichten.

Daarmee krijgt hij de kans om actief te zijn, iets te leren of contacten op te doen en om op die manier zelf een stap verder te komen.

Persoonlijke bemiddeling

Wij vertellen graag meer over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Mensen die vrijwilligerswerk gaan doen als middel voor re-integratie, participatie en inburgering kunnen het beste een afspraak maken  op één van onze spreekuren. Samen gaan we op zoek naar iemands motivatie, interesses, kennis, vaardigheden en beperkingen die relevant zijn voor vrijwilligerswerk.
Een eventuele begeleider is uiteraard ook welkom.

Als er passende opties voor vrijwilligerswerk zijn gevonden en iemand is enthousiast, koppelen wij diegene aan de betreffende organisatie. Vervolgens is het aan de betreffende organisatie en de potentiële vrijwilliger om een kennismakingsgesprek te plannen. Wij kunnen, indien gewenst, mee gaan naar het eerste kennismakingsgesprek.

Afspraak maken?

Maak online een afspraak of bel ons op 020-5301220.
Een voorlichting behoort ook tot de mogelijkheden.