Onkostenvergoeding

Algemeen_Beeld_3

Ook als vrijwilliger maak je soms onkosten bij de uitvoering van je vrijwilligerswerk. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, telefoonkosten of kinderopvang.

Maak afspraken

Spreek met de organisatie af welke onkosten vergoed kunnen worden. Sommige organisaties vergoeden alleen de reiskosten, anderen geven een vast bedrag per keer dat je komt werken. Organisaties zijn niet verplicht tot het vergoeden van onkosten.

Maximale bedragen

Let er op dat je niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag volgens de Belastingdienst aan onkostenvergoeding ontvangt.

De Belastingdienst

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 150,- per maand, tot een maximum van € 1500,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord. Hier hoeft dus geen belasting over betaald te worden. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 4,50 per uur ontvangen, en jongeren tot 23 jaar € 2,50 per uur.

Zodra de vergoeding boven deze bedragen uitkomt, moet je het gehele bedrag met bonnen aan kunnen tonen, dus ook de eerste € 1500,-. Kan je dit wel, dan hoeft er alsnog geen belasting betaald te worden over de vergoeding. Kan je dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als inkomen en wordt er belasting over geheven.

De Belastingdienst kijkt ook naar vergoedingen in natura. Een lunch die je krijgt aangeboden en die terug te vinden is in de financiële administratie, wordt gezien als een onkostenvergoeding in natura en wordt dus meegerekend. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Bijstandsuitkering

Heb je een WWB uitkering van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), dan gelden sinds 1 april 2017 dezelfde regels.

Ben je nog geen 27, dan wordt de vergoeding altijd ingehouden op je uitkering.

Lees hierover op de website van de gemeente Amsterdam