Vrijwilligersvergoeding

VCA_Algemeen_Beeld_10W

Sommige organisaties bieden een vrijwilligersvergoeding (ook wel onkostenvergoeding genoemd). De éne organisatie geeft een vast bedrag per keer dat je komt werken, een ander vergoed bijvoorbeeld alleen de reiskosten. Organisaties zijn niet verplicht een vrijwilligersvergoeding te geven. Spreek met de organisatie waar jij vrijwilligerswerk gaat doen af of er een vergoeding tegenover staat en zo ja, hoe hoog deze is.

Maximale bedragen

Let er op dat je niet meer dan het wettelijk toegestane bedrag volgens de Belastingdienst aan onkostenvergoeding ontvangt.  De overheid heeft deze maximum bedragen bepaald:  € 170,- per maand, tot een maximum van € 1700,- per jaar per vrijwilliger. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,- per uur ontvangen, en jongeren tot 22 jaar niet meer dan € 2,50 per uur.
Zolang de ontvangen vergoedingen de maximale normbedragen niet overschrijden, hoef je dit niet aan de Belastingdienst door te geven.

Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.

Bijstandsuitkering

Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Je mag vanaf 1 januari 2019 ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties en instellingen zonder winstoogmerk, die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kun je makkelijker aan de slag als bijvoorbeeld vrijwilliger op de buurtbus of bij een sportclub, zonder het risico te lopen op je uitkering gekort te worden.

Ben je nog geen 27 jaar, dan wordt de hele vergoeding altijd ingehouden op je uitkering. Lees hierover op de website van de gemeente Amsterdam