Is jouw cliënt toe aan vrijwilligerswerk?

Algemeen_Beeld_1

Vrijwilligers Centrale Amsterdam helpt iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychosociale problemen of voor mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan vrijwilligerswerk een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen.

Kennis & vaardigheden

Welke specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn voor vrijwilligerswerk verschilt per functie. Voor al het vrijwilligerswerk geldt dat iemand alleen succesvol aan de slag kan als hij of zij:

  • voor zichzelf het nut van vrijwilligerswerk en de functie inziet
  • over  enige communicatieve vaardigheden beschikt
  • zelfstandig kan werken en/of kan functioneren in een groep
  • betrouwbaar is in het nakomen van gemaakte afspraken
  • zich voor langere periode aan de organisatie wil verbinden (minimaal 6 tot 12 maanden)

Voor veel functies is beheersing van de Nederlandse taal nodig op minimaal NT2 niveau.
Ook lichamelijke beperkingen kunnen het uitvoeren van diverse functies binnen het vrijwilligerswerk in de weg staan.

Wat verwacht een vrijwilligersorganisatie?

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk dat je doet bij een maatschappelijke organisatie: stichtingen, verenigingen, buurtinitiatieven en instellingen. Vrijwilligers leveren een bijdrage aan een maatschappelijk doel zoals een schoner milieu, het welzijn van vluchtelingen of een filmfestival in de buurt.

Het meeste vrijwilligerswerk is voor één of twee dagdelen in de week. Meestal op vaste dagen, maar een flexibele inzet kan ook voorkomen. In onze vacaturebank is een inzet van zestien tot twintig uur per week de grens.

Bij vrijwilligerswerk ligt de primaire focus op het leveren van een bijdrage aan het doel van de organisatie: iets doen voor iets of iemand anders, het zelfstandig aan de slag gaan voor een organisatie. Een kandidaat-vrijwilliger zal in eerste instantie beoordeeld worden op zijn vermogen en motivatie om – op zijn eigen niveau – een nuttige taak binnen de organisatie te verrichten.

Daarmee krijgt hij de kans om actief te zijn, iets te leren of contacten op te doen en om op die manier zelf een stap verder te komen. Er zijn natuurlijk grenzen aan de mogelijkheden om mensen die veel begeleiding nodig hebben aan een vrijwilligersplek te helpen.

Voorlichting

VCA kan voorlichtingen verzorgen voor uw cliënten om hen te vertellen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk en wat het hen kan opleveren.