Amsterdammers doen vaker dan gemiddeld vrijwilligerswerk

13 oktober 2021
gezelligheids

Onlangs is ‘De Staat van de Stad Amsterdam XI’ gepubliceerd, waarvoor onderzoek is gedaan naar maatschappelijke participatie in de stad. Dit verschijnt eens per twee jaar. De nieuwste cijfers gaan over het jaar 2020. De belangrijkste highlights over vrijwilligerswerk in Amsterdam delen we hier:

  ● 28% doet vrijwilligerswerk
Bijna drie van de tien Amsterdammers (28%) deed in 2020 vrijwilligerswerk bij of via een organisatie.
Dit percentage ligt een stuk lager dan twee jaar geleden (39%) en de jaren daarvoor, dit komt doordat in 2020 de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk waren bemoeilijkt door corona. Vrijwilligers Centrale Amsterdam verwacht dat het percentage nu weer ruim boven de 30% ligt.
Amsterdammers doen vaker dan gemiddeld in Nederland vrijwilligerswerk
28% van de Amsterdammers deed vrijwilligerswerk in 2020. Dit ligt een stuk hoger dan het landelijke percentage van 22%.
In welk stadsdeel doen de meeste Amsterdammers vrijwilligerswerk?
Dat is in de stadsdelen Zuidoost en Zuid (allebei 32%), op de voet gevolgd door Noord (31%), Centrum (29%), Nieuw-West (26%), Oost (25%) en tot slot stadsdeel West (24%).
  ● Welke groepen Amsterdammers doen het meest vrijwilligerswerk?
Volwassenen in gezinnen bestaande uit twee volwassenen met een of meer kinderen (37%), ZZP’ers (35%) en Amsterdammers in de leeftijdscategorie van 35 tot 54 jaar (34%).
  ● Waar zetten Amsterdammers zich voor in?
De meeste Amsterdammers doen vrijwilligerswerk voor een organisatie met maatschappelijke doelen, zoals mensenrechten, natuur- of dierenbescherming (7%). Een vergelijkbaar en relatief groot deel doet in 2020 vrijwilligerswerk door hulp te bieden aan buren, ouderen of gehandicapten (6%). Het deel dat zich inzet voor een sportvereniging is relatief gezien juist afgenomen (6%), wat te verklaren is door de sluiting van sportclubs in het voorjaar en najaar van 2020. Verder heeft, in vergelijking met de verdeling in voorgaande jaren, in 2020 een groter deel zich ingezet op het gebied van hulpverlening, bijvoorbeeld in de vorm van advies, voorlichting, telefonische hulpdienst of juridische dienstverlening

Hulp aan buren of familie

  ● 60% van de Amsterdammers… 
heeft het afgelopen jaar wel eens informele hulp geboden. Dit is hulp die zonder tussenkomst van een organisatie of vereniging wordt gegeven. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor een buurman die daartoe niet in staat is of het oppassen op kinderen van een familielid.
  ● Wie doen dit het meest?
Groepen die het vaakst informele hulp bieden zijn mensen met een slechte gezondheid (19%), of een langdurige aandoening of ziekte (18%),  volwassenen uit eenoudergezinnen (18%), ZZP’ers (17%), mensen die zich verwant voelen met een religieuze stroming (17%) en bewoners van stadsdeel Nieuw-West (17%).
  ● Vraag: “Zou je hulp bieden?”
Iets meer dan een kwart van de ondervraagde Amsterdammers geeft aan bereid te zijn om informele hulp te verrichten voor een bekende wanneer zij hiervoor gevraagd zouden worden (27%). Een kwart van Amsterdammers zou dit misschien doen (24%) en voor 28% zou het afhangen van de omstandigheden. Hoewel jonge Amsterdammers (18 t/m 34 jaar) het minst vaak informele hulp verrichten, is onder deze leeftijdscategorie de bereidheid om te helpen wanneer zij hiervoor worden gevraagd het hoogst (33%).

Bron: De Staat van de Stad XI – ontwikkelingen in participatie en leefsituatie. September 2021. Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), Gemeente Amsterdam.

Meer lezen?
Dat kan hier – Maatschappelijke participatie vanaf bladzijde 147.

Op zoek naar vrijwilligerswerk in Amsterdam?

Er zijn veel leuke en zinvolle mogelijkheden, bij meer dan 500 verschillende maatschappelijke organisaties in de stad. Bekijk hier al het aanbod en ontdek wat bij jou past!