Profit & non-profit op speeddates

18 november 2020
mix matchhhh

Wat hebben een jurist, loopbaancoach, ICT’er, islamoloog, HRM’er en een evenementendeskundige met elkaar gemeen? Allen waren bij de online speeddatebijeenkomst van 28 oktober aanwezig. Dit organiseren wij twee keer per jaar, met als doel het creëren van waardevolle verbindingen tussen maatschappelijke organisaties met een concrete hulpvraag en bedrijven/ondernemers die willen helpen. Wat een energie kwam er ook deze keer weer los!

10 deelnemende ondernemers…

 • Maaike Cohen, Advocaat en bestuurslid VEBAN
 • Sigrid Beute, Regionaal Klachtenambassadeur UWV, voormalig topsporter met een netwerk in de topsportwereld.
 • Myra Sarfaty, ondernemer en bestuurslid bij Florakokjes
 • Victor Helmich; Gespreksleider – Externe voorzitter
 • Joop Stroes, ondernemer en coach
 • André Berger, zelfstandig adviseur en regionaal klachtenambassadeur bij het UWV
 • Remmert Veen, ICT specialist en ondernemer
 • Rene Pouwelse, evenementendeskundige, geluidstechnicus en producer
 • Margot Freericks, HRM deskundige
 • Theo Schrager, loopbaancoach en ondernemer

En John Meijdam van ARUP en Marinus Pannevis van Rotary Zuidas – ze waren er niet bij maar hebben wel hulp aangeboden. 

… en 7 maatschappelijke organisaties

Zeven Amsterdamse maatschappelijke initiatieven die hulp kunnen gebruiken in de vorm van netwerk, expertise, handen en middelen. Alles behalve geld, dat is de essentie.


De ondernemers en de maatschappelijke organisaties zijn vervolgens in online break out rooms uit elkaar gegaan voor de speeddatesessies: kennis maken, vragen stellen en ontdekken wie waar hulp kon bieden.
Een eerste aanzet van de matches:

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact zocht een professionele coach die kan begeleiden bij teambuilding.

 • Victor Helmich heeft aangeboden vergadertrainingen te verzorgen en eventueel ook een training te geven in hoe een goede gespreksleider te zijn bij intervisies/overleggen.
 • Margot Freericks wil graag meedenken over organisatiestructuur en processen.
 • Theo Schrager bood aan om persoonlijkheidstesten te doen. Dit in samenwerking met Joop Stroes die zich meer richt op het collectieve proces.


Stichting Buiksloterkerk stelt zich ten doel om het nationale monument uit 1605 te behouden voor de toekomst. Ze zochten iemand met leidinggevende ervaring om de vrijwilligersorganisatie aan te sturen en te professionaliseren. Of hierin kan adviseren.

 • Sigrid Beute heeft geadviseerd om contact op te nemen met een afdeling van het UWV die zich bezighoudt met het begeleiden van herintreders, die er aan toe zijn om weer wat werkervaring op te doen.
 • Verder hebben alle ondernemers toegezegd dat, indien gewenst, zij graag nader met de stichting in gesprek willen gaan.


Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Ze zochten hulp bij het bekend en zichtbaarder maken van hun nieuwe initiatief.

 • Rene Pouwelse wil helpen om een online event te organiseren via Zoom
 • Maaike Cohen gaat proberen of Buurtgezinnen kan worden gepromoot binnen de winkeliersvereniging Veban.

“Als ondernemer weet je vaak de wegen, ingangen, tips voor social media en daar kun je mensen al heel erg mee helpen. Dat is niet alleen leuk maar vooral ook nuttig en nodig. Want vrijwilligers zijn vaak grote drijvende krachten achter mensen die ook hulp nodig hebben.”

 

Stichting Samen Kracht ondersteunt kwetsbare bewoners door o.a. taallessen en huiswerkbegeleiding. De kinderen die huiswerkbegeleiding krijgen zijn alleen niet altijd in bezit van een eigen laptop/tablet. Hier is dringend behoefte aan.

 • Zowel Remmert Veen als het bedrijf ARUP willen laptops/tablets doneren

Bureau NAH Zorg zet activiteiten en werkzaamheden op voor en door mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze zochten naar manieren voor meer betaalde opdrachten om mensen met NAH nog meer te laten participeren. Opbrengst is altijd t.b.v. vrijwilligers en deelnemers van de stichting.

 • Remmert Veen zal in zijn ICT netwerk informeren naar de werkmogelijkheden voor mensen met NAH
 • Theo Schrager heeft ook hulp aangeboden

 

“Wat een inspirerend event. Ik ga zeker wat met het advies doen.”

 

Moedernetwerk verbindt moeders die zorgen voor een kind met een beperking en de zorgaanbieders. Zij bieden ondersteuning bij het vinden en vragen van de nodige zorg voor hun kind met een beperking. Ze zochten hulp bij ICT en het beheren van de website.

 • Aangeboden hulp door Myra Sarfaty en Remmert Veen

Het Carrière Coach Café is een initiatief om mensen met diverse achtergronden te verbinden en van elkaar te laten leren, met een brug naar werk. Er was dringende behoefte aan een locatie met 2 ruimtes die zij 2x per week kunnen gebruiken.

 • Victor Helmich, Sigrid Beute en Andre Berger gaan kijken hoe ze hierin kunnen helpen.

 

“Ik vond het leuk, leerzaam en inspirerend om mee te doen. Veel geleerd over zaken waar je niet dagelijks bij stil staat.”

 

Wij danken alle aanwezige bedrijven en maatschappelijke initiatieven voor hun tijd en inzet en hopen op een succesvol vervolg van bovenstaande matches.

Wil je meer weten over onze matchbijeenkomsten?
Neem contact op met Rachida el Alami