Sociale kaart bij signalen van misbruik

scene bezoek opdringen-691-458

Sociale kaart Amsterdam

De belangrijkste instanties in Amsterdam die informatie en hulp kunnen geven bij de preventie van seksueel misbruik en andere vormen van geweld en in het geval van een serieus vermoeden van misbruik:

GGD, Steunpunt Seksueel Geweld
Voor advies en informatie. Het Steunpunt biedt geen hulpverlening.
020 555 5227
ssga@ggd.amsterdam.nl
Website Steunpunt Seksueel Geweld
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag: 09.00-17.00 uur.

Bijzonderheden
Zedenzaken met meerdere slachtoffers kunnen veel maatschappelijke onrust teweeg brengen. Op verzoek van de Zedendriehoek (vertegenwoordiging van Bureau Zedenpolitie, het Openbaar Ministerie en de gemeente) kan SSGA binnen 24 uur een crisisteam met diverse hulpverleningsinstellingen bij elkaar roepen dat de hulpverlening organiseert.
De instelling, bijvoorbeeld een school of een vereniging, wordt ondersteund bij het informeren van alle betrokkenen en het nemen van de noodzakelijke stappen.

Zedenpolitie
Bij Bureau Zedenpolitie werken rechercheurs die u kunnen adviseren over wat u in uw specifieke situatie kunt doen. Dat gebeurt over het algemeen in een telefonisch adviesgesprek, welke desgewenst gevolgd kan worden door een persoonlijk intakegesprek of het doen van aangifte. De intake is een voorlichtend, vrijblijvend gesprek waarbij tevens vastgesteld wordt of er sprake is van een strafbaar feit. Daarnaast wordt de procedure na het doen van aangifte uitgelegd. De aangifte is formeel en wordt op papier gezet en ondertekend. De aangifte is de start van een opsporingsonderzoek.

Elandsgracht 117
0900-8844 (vraag naar Bureau Zedenpolitie)
Website Zedenpolitie
Maandag t/m vrijdag 07:30 – 23:00 uur
Zaterdag en Zondag 09:00 – 17:00 uur

Veilig Thuis
Voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld.
Veilig Thuis geeft advies en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

Website Veilig Thuis 
Telefonisch bereikbaar 0800 – 2000 (gratis) 24 uur per dag.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Vrijwilligers Centrale Amsterdam ondersteunt vrijwilligersorganisaties bij het ontwikkelen van beleid rond preventie van seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag binnen het vrijwilligerswerk. Tevens onderhouden we een netwerk van relevante organisaties.

Sportstimulering Amsterdam
Sportstimulering draagt zorg voor de uitvoering van het Amsterdamse sportbeleid. Sportclubs kunnen advies inwinnen over preventie van seksueel misbruik bij Sportstimulering Amsterdam.