Samen Noord

24 juni 2019
samennoord logo

Vrijwilligers Centrale Amsterdam is één van de negen organisaties in Amsterdam-Noord die zich hebben verenigd in Samen Noord. Ons doel is om door een intensievere samenwerking de effectiviteit van de basisvoorzieningen te vergroten en beter te voorzien in de behoeften van de bewoners van Noord. Vanuit een gezamenlijke visie en gedeeld budget bouwen we met alle partners aan een sociale basisinfrastructuur waarin bewoners de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van vrijetijdsbesteding, werk & inkomen, zorg, opvoeding en opgroeien. We streven ernaar dat bewoners zich thuis voelen in hun buurt, zich verantwoordelijk voelen voor en bijdragen aan de leefbaarheid van Noord.

Partners van Samen Noord:

Civic Amsterdam
Stichting DOCK

Stichting Doras

Leefkringhuis

Stichting Prisma

De Regenboog Groep

Stichting SPIN

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Stichting Wijsneus