Over passie, mindset en balans

danielle

Met kinderen, vluchtelingen en bejaarden, van Amsterdam tot India; Daniëlle Smissaert heeft al heel wat soorten vrijwilligerswerk gedaan. “Ik zeg altijd: aan het einde van je leven bedenk je niet welke spullen je hebt vergaard of welke successen je hebt behaald op werk, maar dan kijk je naar de impact die je hebt gehad op mensen en de mooie momenten die je hebt gedeeld.”

Wat doe je als je tijd over hebt op je werk? Daniëlle: “Het was zo’n 7,5 jaar geleden, ik werkte bij ABN AMRO, wat ik heel leuk vond, maar doordat ik mijn werk goed en efficiënt deed, hield ik tijd over. Ik besloot dat ik vrijwilligerswerk erbij wilde gaan doen. Toen stuitte ik op de online vacaturebank van Vrijwilligers Centrale Amsterdam, hier heb ik alle vrijwilligersklussen gelezen en een top vijf gemaakt. Het was al snel raak, namelijk bij Stichting Don Bosco waar ik kwetsbare jongeren ging helpen. Tevens mocht ik workshops volgen over o.a. communicatie en het aangeven van je grenzen. Dat was erg leerzaam en heeft mijn vlammetje nog meer aangewakkerd. Vanaf nu wil ik in ieder geval één keer per jaar iets nieuws oppakken, bedacht ik me, en dat is als een sneeuwbaleffect geëindigd.”

Het gaat om de positiviteit

Wandelen met bejaarden, organiseren van evenementen voor expats en het lesgeven op scholen in India. Het is nog maar een klein deel van het vrijwilligerswerk dat Daniëlle heeft gedaan. “Al deze verschillende dingen hebben mij een bredere kijk op de maatschappij gegeven. Het geeft inzicht en ik denk dat het belangrijk is om al die invalshoeken te ervaren zodat je iets meer begrijpt waarom een situatie is zoals hij is. Vrijwilligerswerk helpt mee aan de compassie en beeldvorming om me heen. Op het werk hoor je vaak wat er niet goed gaat, maar als je vrijwilligerswerk doet gaat het vooral om de positiviteit.”

De nachtmerrie van een young professional

“3,5 jaar geleden ben ik chronisch ziek uitgevallen en ik ben tot op de dag van vandaag ziek. In 2020 ben ik voor bijna 70 procent afgekeurd. Ik moest hierdoor afscheid nemen van mijn baan, dat is vreselijk als je een ambitieuze young professional bent. Vrijwilligerswerk ben ik altijd blijven doen en zal ik ook altijd blijven doen, al is het op een laag pitje. Ik ben intrinsiek zo gepassioneerd en ik denk dat in een maatschappij als deze waar het individu zo centraal staat, het juist gaat om wat je terug kan geven. De vreugde en de waardering die je daarvoor krijgt is onbetaalbaar.”

Vrienden moesten boodschappen langs brengen

Sinds maart 2020 is Daniëlle vrijwilliger voor Coronahelpers, een platform waar hulpbieders en hulpbehoevende aan elkaar gekoppeld worden. “Ik ben gevraagd of ik hier social media manager wilde worden. Zonder te knipperen heb ik meteen ‘ja’ gezegd, ten eerste omdat ik het een ontzettende eer vond om dit met Deedmob en Coronahelpers te doen en ten tweede omdat ik zelf onderdeel ben van de risicogroep. Dat hield in dat ik tijdens de eerste lockdown vier maanden lang niemand heb gezien en zelf een beroep heb moeten doen op mijn vrienden om boodschappen langs te brengen. Ik vind het zelf heel moeilijk om hulp te ontvangen vanuit directe kring, dus ik voelde mij ontzettend bezwaard. Maar doordat ik met mijn vrijwilligerswerk voor Coronahelpers bezig was, had ik het gevoel dat het weer in balans was. Het gaf een fijne daginvulling, een fijne manier om in contact te staan met elkaar en het was zinvol. Coronahelpers staat vol met mooie initiatieven en het is super dat deze nu in het licht staan. Het feit dat ik toch nog aan anderen iets vanuit mijn huiskamer kon brengen, dat geeft erg veel voldoening.”

Weer in het licht staan

Momenteel heeft Daniëlle weer een baan bij ABN AMRO, aangepast op haar nieuwe situatie. “Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans, want de weg ernaar toe was niet makkelijk. Als je chronisch ziek bent moet je enerzijds omgaan met de gevolgen van de ziekte en de onzichtbaarheid ervan, maar anderzijds ook met de onzichtbaarheid op de arbeidsmarkt. Het is lastig om aan een baan te komen. In de toekomst zou ik graag met een initiatief willen komen om deze doelgroep meer zichtbaarheid te geven op de arbeidsmarkt. Ook zou ik een motivational speaker willen zijn voor mijn doelgroep, omdat ik zelf zo’n sleutelfiguur gemist heb. Ik denk dat alles valt en staat met de positiviteit die je hebt. Het is belangrijk om je situatie te accepteren, maar ook om je te blijven motiveren. Op het moment dat je weer iets zelf hebt kunnen bereiken, voel je de pijn bijna niet omdat je zo geïnspireerd bent. Laat het je goede mindset niet beïnvloeden en zorg ervoor dat je iets vindt waardoor je weer in het licht kan staan: dat zou ik echt graag meegeven aan andere chronische zieke mensen.”

Foto: Jackie Mulder
Tekst: Kiki Dusebout

Vrijwilligersklussen

In onze online vacaturebank staan zo’n 1000 leuke en zinvolle vrijwilligersklussen in de stad. Voor ieders talent en agenda. Zoek online of maak een afspraak met één van onze bemiddelaars.