Mag je met vrijwilligers werken?

hart

Veel organisaties en projecten willen met de hulp van vrijwilligers hun doel verwezenlijken. Wie wel en wie niet met vrijwilligers mag werken levert nogal eens discussie op. Hieronder wat meer info.

Belastingdienst

Zie onderstaand schema van de Belastingdienst.
Dit is tevens leidend als het gaat om het wel of niet mogen bieden van vrijwilligersvergoedingen. Is iemand volgens de Belastingdienst geen vrijwilliger, dan mag je geen vrijwilligersvergoeding bieden maar wordt het gezien als loon.
De Belastingdienst koppelt het al dan niet vrijwilliger zijn aan het al dan niet betalen van vennootschapsbelasting door de organisatie waar je voor werkt. Dat betekent dat eenmansbedrijven wel vrijwilligers in dienst kunnen hebben. Lees meer op de site van de Belastingdienst.

stroomschema_vrijwilliger_belastingdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdamse Vrijwilligersverzekering

De Amsterdamse Vrijwilligersverzekering (AVV) ziet de vrijwilliger als iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Personen die activiteiten uitvoeren in het kader van burgerinitiatieven, werkgroepen, comités, bewonersgroepen en kerkgenootschappen worden ook gezien als vrijwilliger. Het maatschappelijk belang is hier leidend. De AVV is kritisch op eenmanszaken en andere bedrijven die ook een winstoogmerk hebben.

Onze regels

Vrijwilligers Centrale Amsterdam werft vrijwilligers voor organisaties die non-profit zijn, dus stichtingen, verenigingen of instellingen. Maatschappelijke initiatieven, bewonersinitiatieven of burgerinitiatieven zijn ook welkom. Private bedrijven die een maatschappelijk project uitvoeren, zullen wij van geval tot geval beoordelen. Lees onze Algemene voorwaarden gebruik Vacaturebank.