Mag je met vrijwilligers werken?

hart

Veel organisaties en projecten willen met de hulp van vrijwilligers hun doel verwezenlijken. Wie nou wel en wie nou niet met vrijwilligers mag werken levert nogal eens discussie op. Dat komt omdat de maatschappij aan het veranderen is.

Belastingdienst

De regels van de Belastingdienst zijn nog steeds leidend als het gaat om vrijwilligersvergoedingen. Ben je volgens de Belastingdienst geen vrijwilliger, dan mag je geen vrijwilligersvergoeding ontvangen voor het werk dat je doet, maar is het loon.

stroomschema_vrijwilliger_belastingdienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Belastingdienst koppelt het al dan niet vrijwilliger zijn aan het al dan niet betalen van vennootschapsbelasting door de organisatie waar je voor werkt. Dat betekent dat eenmansbedrijven wel vrijwilligers in dienst kunnen hebben. Lees meer op de site van de Belastingdienst.

Amsterdamse Vrijwilligersverzekering

De Amsterdamse Vrijwilligersverzekering (AVV) ziet de vrijwilliger als iemand die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Personen die activiteiten uitvoeren in het kader van burgerinitiatieven, werkgroepen, comités, bewonersgroepen en kerkgenootschappen worden ook gezien als vrijwilliger. Het maatschappelijk belang is hier leidend. De AVV is kritisch op eenmanszaken en andere bedrijven die ook een winstoogmerk hebben.

Onze regels

VCA werft vrijwilligers voor organisaties die non profit zijn, dus stichtingen, verenigingen of instellingen. Maatschappelijke initiatieven, bewonersinitiatieven of burgerinitiatieven zijn ook welkom. Private bedrijven die een maatschappelijk project uitvoeren, zullen wij van geval tot geval beoordelen. Lees onze Algemene voorwaarden gebruik Vacaturebank.