Keurmerk Goed Geregeld

VCA_Algemeen_Beeld_10W

Vrijwilligerswerk speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg- en welzijnssector en daarom is het juist nu van belang om aan te tonen dat u uw vrijwilligerswerk goed georganiseerd heeft. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een keurmerk ontwikkeld voor vrijwilligersbeleid, onder de naam “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”

Dit landelijke keurmerk wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Of uw organisatie daaraan voldoet, kunt u zien door de Zelfevaluatie uit te voeren.

Wilt u in aanmerking wilt komen voor het officiële keurmerk? In dat geval moet u de certificeringsprocedure volgen. Kijk hier hoe u te werk moet gaan.

Voor certificering moet u uw zelfevaluatie laten beoordelen door een door de NOV erkende adviseur. Verschillende organisatieadviseurs van de VCA zijn bevoegd om deze beoordeling uit te voeren. Het keurmerk is vier jaar geldig.

Wilt u meer informatie over de procedure of een offerte voor een beoordeling door een VCA-adviseur? Neem dan contact op met Leo Rietveld.