Keurmerk Goed Geregeld

VCA_Algemeen_Beeld_10W

Vrijwilligerswerk speelt een steeds belangrijkere rol in de zorg- en welzijnssector en daarom is het juist nu van belang om aan te tonen dat je het vrijwilligerswerk goed georganiseerd hebt. De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een keurmerk ontwikkeld voor vrijwilligersbeleid, onder de naam “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”

Dit landelijke keurmerk wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Of je organisatie daaraan voldoet, kun je zien door de Zelfevaluatie uit te voeren.

Wil je in aanmerking komen voor het officiële keurmerk? In dat geval moet je de certificeringsprocedure volgen. Kijk hier hoe je te werk moet gaan.

Voor certificering moet je de zelfevaluatie laten beoordelen door een door de NOV erkende adviseur. Verschillende organisatieadviseurs van de VCA zijn bevoegd om deze beoordeling uit te voeren. Het keurmerk is vier jaar geldig.

Wil je meer informatie over de procedure of een offerte voor een beoordeling door een VCA-adviseur? Neem dan contact op met Leo Rietveld.

Vrijwilligersbeleid in 10 stappen – gratis e-learningmodule
Voor kleine organisaties en organisaties die nog bezig zijn hun vrijwilligersbeleid te ontwikkelen, hebben we de online e-learningmodule ‘Vrijwilligersbeleid in 10 stappen’ ontwikkeld om op een laagdrempelige manier handvatten te krijgen.
Deze module is gratis toegankelijk via onze site.

Na afloop van de online module kun je je beleid, indien gewenst, laten toetsen door een organisatieadviseur van VCA.