Keurmerk Goed Geregeld

VCA_Algemeen_Beeld_10W

Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

De vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een keurmerk ontwikkeld voor vrijwilligersbeleid: Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Dit landelijke keurmerk wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV gestelde kwaliteitscriteria. Of je organisatie daaraan voldoet, kun je zien door de Zelfevaluatie uit te voeren. Je kunt deze zelfevaluatie uitvoeren om je beleid samen met een groep vrijwilligers onder de loep te nemen en te verbeteren. Ook kun je een keurmerk aanvragen.

In aanmerking komen?

Wil je in aanmerking komen voor het officiële keurmerk? In dat geval moet je de certificeringsprocedure volgen. Kijk hier hoe je te werk moet gaan. Voor certificering moet je de zelfevaluatie laten beoordelen door een door de NOV erkende adviseur.  De organisatieadviseurs van VCA die je hiernaast ziet, zijn bevoegd om deze beoordeling uit te voeren. Het keurmerk is vier jaar geldig.

Wil je meer informatie over de procedure of een offerte voor een Goed Geregeld beoordeling door een VCA-adviseur? Neem dan met één van hen contact op.