Horen, zien en…?

2 november 2020
kindermishandelingweek

Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in 100% vrijwilligersorganisaties

Komen binnen jullie organisatie vrijwilligers in huiselijke situaties? Bijvoorbeeld als maatje om te helpen met formulieren, om te wandelen of een boodschap te doen? Om huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen? Te koken voor een buurttafel of Nederlandse les te geven?
Vrijwilligers zien vaak signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling of hebben een niet pluis gevoel, en weten niet altijd wat ze met deze signalen moeten doen. Wanneer je als organisatie met professionals werkt dan moet je iets met deze situaties. Maar wat doe je als jouw organisatie volledig op vrijwilligers draait? Dat is een dilemma. Neem je dan wel of geen stappen om geweld te stoppen?

Als ik het wel doe…

  • Dan ga ik dingen doen die niet in mijn organisatiedoelstellingen staan. Wij zijn er voor de wandeling, de formulieren of de huiswerkbegeleiding.
  • Dan moet ik iets gaan doen waar ik de competenties niet voor in huis heb;
  • Dan moeten mijn vrijwilligers gesprekken aangaan waar ze niet voor zijn aangenomen of voor hebben gekozen;
  • Dan moet ik mijn vrijwilligers leren laagdrempelige gesprekken aan te gaan met betrokkenen, en wanneer zij open staan voor hulp, dan is de kans op het duurzaam stoppen van geweld aanzienlijk groter;
  • En, vul maar aan…

Als ik het niet doe…

  • Dan blijft mijn doelgroep in een onaangename thuissituatie;
  • Dan weet ik dat mijn doelgroep ook in aanraking komt met andere organisaties die kunnen signaleren en actie ondernemen zoals scholen of de huisarts;
  • Dan zijn de vrijwilligers er in ieder geval voor een prettig moment in de week;
  • Dan kunnen mijn vrijwilligers met niet pluis gevoelens blijven rondlopen en misschien wel afhaken;
  • En, vul maar aan…

Stilstaan bij dit dilemma en bewust keuzes maken geeft richting aan wat je gaat optuigen in je organisatie. Bewust keuzes maken zorgt ervoor dat je goed onderbouwt aan vrijwilligers en samenwerkingspartners kunt schrijven en vertellen wat je wel en niet doet en kunt.

Vragen en acute nood

Weet dat je bij vragen en acute nood direct kunt bellen met Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar).
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong tot oud.

Wil je doorpraten over dit dilemma en de keuzes die jouw organisatie moet maken? Bel dan met een VCA-adviseur in jouw stadsdeel.

Van 16 t/m 22 november is het de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema: Leren van elkaar.