NIEUW. De bestuurschecklist!   

27 mei 2022
Visual Bestuurschecklist WBTR.nl

Sinds 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen en stichtingen de WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De wet legt verplichtingen op om goed bestuur te waarborgen. Het is echter geen eenmalige verplichting, maar iets dat steeds aandacht vraagt. Daarom is er nu de Bestuurschecklist.

De introductie van de wet viel midden in de coronacrisis. Nog lang niet alle bestuurders van verenigingen en stichtingen hebben er daardoor aandacht aan besteed. Doe dat wel, is het advies. En blijf gedurende het jaar alert op te ondernemen acties, want het is geen eenmalige activiteit. Je hebt te maken met terugkerende taken, verplichtingen en nieuwe regels en richtlijnen.

Ondersteuning WBTR

Ben je nog niet begonnen? Vrijwilligers Centrale Amsterdam biedt je ondersteuning. Er is een praktisch hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van een online stappenplan. Amsterdamse organisaties kunnen hier via Vrijwilligers Centrale Amsterdam gebruik maken tegen een gereduceerd tarief. Hiervoor krijg je de wet uitgelegd in 10 stappen, inclusief: video’s, invulformulieren, conceptteksten, standaard-statuten en gratis gebruik van een juridische helpdesk. Ga naar www.wbtr.nl en gebruik onze kortingscode VCAWBTR.

NIEUW! Bestuurschecklist

Al wel begonnen? Mooi. Maar let op, de verplichtingen vanuit de WBTR zijn niet eenmalig. Je moet er een paar keer per jaar mee aan de slag. Om dat te vergemakkelijken, omvat het stappenplan vanaf nu een bestuurschecklist. Die omvat de taken en verplichtingen die gedurende een jaar voorbij kunnen komen, inclusief de deadlines en wie in het bestuur hiervoor is aangewezen. Denk bijvoorbeeld aan het bijwerken van het UBO-register of het inwerken van nieuwe bestuursleden. Daarnaast vind je er talrijke praktische adviezen en tips die het besturen kunnen vergemakkelijken, zoals tips voor het werven van vrijwilligers. En tenslotte kun je ook zelf taken aanmaken, toewijzen en inplannen.

Samenwerking

Het online stappenplan en de bestuurschecklist zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen een groot aantal samenwerkende verenigingen en koepelorganisaties. Ze leiden bestuursleden op een gemakkelijke manier langs alle verplichtingen, zodat ze vooral tijd en energie kunnen richten op het doel van de vereniging of stichting.