Nieuw Amsterdams Peil

31 juli 2020
682px-Normaal_Amsterdams_Peil_-_Woerden

Op de basisschool leerde ik over het NAP, Normaal Amsterdams Peil? Meer dan de helft van ons land ligt lager dan de zee! Gelukkig is Amsterdam gebouwd op palen, zodat we niet overstromen. Om te weten of de duinen en dijken nog wel hoog genoeg zijn, wordt regelmatig gemeten hoe hoog het land en het water zijn. En dit meten begint vanaf nul: het Normaal Amsterdams Peil! Het is het enige werkelijke vaste punt, het eigenlijke “houvast” van Nederland. Voor alles wat hier in Nederland wordt gebouwd of aangelegd vormt dit NAP de grondslag.
Nu gaat het in het vrijwilligerswerk meestal niet om bouwen en aanleggen in de letterlijke zin van het woord. Maar toch, vrijwilligers bouwen aan een sociale basis in de Amsterdamse samenleving. Vrijwilligersorganisaties en initiatieven vormen het vaste punt in buurten en wijken waar menig Amsterdammer terecht kan voor hulp, educatieve- en gezelligheidsactiviteiten, sport, een luisterend oor en ontmoeting. De grondslag van een vrolijke, leerzame, kunstzinnige, duurzame, circulaire, lieve samenleving. De grondslag van veel!

In coronatijd is die basis een groot houvast gebleken voor vele Amsterdammers. Alle vanzelfsprekendheid viel weg. “Kom maar even” langs is een hele toestand. Met mondkapjes, desinfecterende gelletjes en plexiglas platen waar we doorheen roepen. Maar we deden het. We wandelen met ons maatje op 1,5 meter afstand en rusten even uit, ieder op een puntje van de parkbank. De boodschappen voor de buurvrouw, even iemand naar het ziekenhuis brengen, digitale lessen, telefoongesprekjes. De afgelopen maanden ontdekten vrijwilligersorganisaties nieuwe veerkracht, flexibiliteit en creativiteit om activiteiten voor Amsterdammers door te laten gaan.

De berichten op tv en de sociale media vertellen ons dat Covid19 de wereld nog niet uit is. Corona zet ons stil en dwingt ons na te denken. Deze tijd vraagt om nieuwe werkwijzen. Wat gaan we online doen, wat gaan we fysiek doen en hoe? Menig organisatie kijkt in deze tijd terug en vooruit naar de toekomst. Hoe werken we in het nieuwe normaal? Laten we ons overstromen? Tijd voor een Nieuw Amsterdams Peil!

Samen nadenken over de toekomst? Dat kan. De organisatieadviseurs van VCA staan voor je klaar.

Nettie Sterrenburg, Vrijwilligers Centrale Amsterdam.