Meldcode voor vrijwilligersorganisaties

aapjes

Horen, zien en zwijgen?

Huiselijk geweld en kindermishandeling, het is een belangrijk onderwerp.

Oók voor vrijwilligersorganisaties.
Het gebeurt, het komt voor, helaas. Wees je ervan bewust dat je als organisatie hier ook een rol in hebt, qua signalering. Je kunt de ogen er niet voor sluiten. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijkste eerste stap.

Wat zijn signalen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling?
Wat hier vervolgens mee te doen?
En hoe verder te handelen?

Wij ondersteunen vrijwilligersorganisaties in de eerste stappen naar hulp en advies. De wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft als doel om geweld in privésituaties zo vroeg mogelijk te signaleren en te stoppen. Deze wet biedt ook voor vrijwilligersorganisaties aanknopingspunten. 
Dit is altijd maatwerk.

Je kunt bij ons terecht voor:

  • Meer informatie over dit thema
  • Inzicht in hoe je aan de slag kunt gaan met dit onderwerp (o.a. routing opstellen)
  • Het organiseren van een informatiebijeenkomst met jullie vrijwilligers
  • Contacten binnen de dichts bijzijnde Veilig Thuis

Neem hiervoor contact op met Andrea Vogelsanger (zie rechts/onder deze pagina)

Gratis online cursus voor vrijwilligers

Augeo Academy heeft een gratis online cursus gemaakt voor vrijwilligers die zich zorgen maken over een kind. Hoe weet een vrijwilliger of een situatie echt zorgwekkend is? En wat kun je doen? De cursus laat zien op welke signalen de vrijwilliger moet letten, wat hij/zij zelf kan doen en bij wie ze aan de bel kunnen trekken.
Klik hier om naar de cursus te gaan

Gratis een VOG voor jullie vrijwilligers?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van vrijwilligers draagt bij aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Lees hier of jullie voor gratis VOG’s in aanmerking komen.