Meldcode voor vrijwilligersorganisaties

Algemeen_Beeld_1

Horen, zien en… zwijgen?

Een vrijwilliger ziet en hoort veel tijdens het vrijwilligerswerk. Soms kunnen dat ook minder prettige dingen zijn. Het kan zijn dat een vrijwilliger zich zorgen maakt over iets dat hij of zij ziet, een niet-pluis gevoel krijgt, gedrag opmerkt dat vreemd over komt of dat de vrijwilliger vermoedens heeft van huiselijk geweld of mishandeling.
Hoe ga je hier als organisatie mee om?

Hoe wij organisaties hierin ondersteunen

Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) vindt het net als de gemeente van belang dat organisaties binnen het maatschappelijke domein tijdig signalen opvangen en daar ook naar handelen. Om dit te faciliteren zijn we met het project Meldcode gestart.
Wat wij hierin doen: we kunnen meedenken over welke randvoorwaarden voor jullie organisatie nodig zijn, om gepast in te kunnen spelen wanneer een van jullie vrijwilligers signalen van grensoverschrijdend gedrag waarneemt of zich zorgen maakt. Doel is om gezamenlijk een routing op te stellen die past bij jullie organisatie en die de vrijwilliger ondersteunt in het signaleren.

Eerste stap: Signaleren

Het begint altijd met het waarnemen van signalen. Wat zijn signalen rondom een niet-pluis gevoel? Hoe weet je of een situatie zorgwekkend is? Waar moet je op letten? Wat kun je doen?
Wij geven hier gratis workshops over – specifiek voor vrijwilligersorganisaties.
Voor vrijwilligers zelf is er een gratis online cursus van Augeo Academy.

Routing

Naast het signaleren is het van belang dat een organisatie een routing heeft. Zodat eventuele signalen gepast opgevangen kunnen worden en de vrijwilliger er niet mee blijft rondlopen. Hoe kun je dit het beste aanpakken? Wie is de interne vertrouwenspersoon? Wij denken graag met jullie mee over welke routing bij jullie organisatie past.
Lees alvast de achtergrondinformatie van Movisie: Als vrijwilligers zich zorgen maken.

Ondersteuning nodig?

Willen jullie ondersteuning in het signaleren? Vinden jullie het fijn als we meedenken over welke routing het beste bij jullie organisatie past? Of heb je een andere vraag? We helpen jullie graag verder. Want ons motto: samen werken we aan sociale veiligheid.
Neem hiervoor contact op met Nettie Sterrenburg.

Bij concrete signalen of vermoedens kunnen de volgende partijen ook gratis en anoniem geconsulteerd worden

  • Veilig Thuis, 0800-2000
  • de Blijfgroep Amsterdam, 088-2342450 (bij vermoedens van huiselijk geweld)
  • of de Maatschappelijke Dienstverlening van jullie stadsdeel. Schroom niet om (ook) met hen te overleggen.