Column: Schaap met vijf poten

23 januari 2019
Pasar Jembatan-markrammers

De stad bloeit en bruist door de inzet van vrijwilligers die actief zijn in bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam kijkt met bewondering naar al die coördinatoren die deze diverse groep vrijwilligers een plek bieden in hun organisatie, verwachtingen managen en het vrijwilligerswerk bij hun directies op de agenda houden. Er is geen commercieel bedrijf waar de groep medewerkers zo divers is als in een vrijwilligersorganisatie. Wat zou het spannend zijn om een leidinggevende van een groot bedrijf eens een dagje te laten ruilen met de vrijwilligerscoördinator van een grote zorginstelling. Het zou toptelevisie opleveren en ook nog scherper de dilemma’s naar boven halen waar deze coördinatoren dagelijks mee te maken hebben.

Dilemma: Kwetsbare vrijwilligers

Vandaag hebben we een dilemma voorgelegd aan de ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amsterdam. Zij hebben in hun werk te maken met de subsidieaanvragen van de vrijwilligersorganisaties en maken sociaal beleid voor de stad.

Organisaties bereiken hun doelen met de inzet van vrijwilligers. Zij koppelen vrijwilligers aan eenzame ouderen, koken voor de buurt, zetten zich in tegen huiselijk geweld, geven juridisch advies, lezen voor en organiseren huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren. Veel vrijwilligersorganisaties zetten zich in voor kwetsbare Amsterdammers.

De participatiemaatschappij vraagt kwetsbare Amsterdammers aan de slag te gaan in het vrijwilligerswerk. Re-integratiebureaus, GGZ, maatschappelijk werk en huisartsen noemen het vrijwilligerswerk een mooie manier om te werken aan terugkeer, herstel of eenzaamheid. En het is waar. Vrijwilligerswerk draagt bij aan je gevoel van eigenwaarde, dat je er mag zijn en iets te bieden hebt en met trots naar jezelf kunt kijken.

Hoe zorg je ervoor dat het in balans blijft?

Terug naar de door ons bewonderde vrijwilligerscoördinatoren. Het zijn schapen met vijf poten met grote harten. Zij weten dat kwetsbare Amsterdammers baat hebben bij een taak in hun organisatie. En voelen tegelijkertijd dat zij geen ijzer met handen kunnen breken. Want hoe zorg je ervoor dat het in balans blijft, hoe zorg je voor een goede begeleiding en ondersteuning, hoe zorg je dat andere vrijwilligers en professionals een warm welkom bieden, rekening houden met de beperkingen van deze nieuwe vrijwilligers. Waar haal je de tijd en de ruimte vandaan om de kwetsbare vrijwilliger een succeservaring te bieden? En dat allemaal zonder de doelen van je organisatie uit het oog te verliezen. Want ja, wat is nou je corebusiness om maar even bij het bedrijfsleven te blijven. En hoe en met wie kan je dat realiseren?

Ambtenaren en bestuurders zijn zich na deze morgen bewust van deze spagaat en begrijpen dat er aandacht moet zijn voor het voorkomen van kwetsbare organisaties.

Nettie Sterrenburg
Organisatieadviseur Vrijwilligers Centrale Amsterdam

18 januari 2019