“Ik probeer altijd bruggen te bouwen”

Corrine van Huet (47) is coördinator bij de VoorleesExpress.

“Als het om betaald werk gaat ben ik momenteel ‘in between jobs’, zoals ze dat noemen. Regelmatig krijg ik mailings met culturele vacatures binnen en in het voorjaar van 2014 viel mijn oog op een vacature van de VoorleesExpress. Een project in Amsterdam, dat valt onder de organisatie Diversion, met als doel de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren door middel van wekelijkse voorleesbijeenkomsten thuis in het gezin. Ik was direct enthousiast over dit project, heb me aangemeld en ben na een aantal voorbereidende bijeenkomsten in september 2014 gestart als coördinator.“

Meedenken  

“Er zijn momenteel bijna 700 vrijwilligers actief als voorlezer in Amsterdam. Zij komen twintig weken bij een gezin thuis en lezen samen met de kinderen. Plezier in lezen en boeken staat daarbij centraal. Zo stimuleer je taalontwikkeling en ook concentratie van de kinderen. Ook de ouders worden bij het voorlezen betrokken zodat zij het na afloop van die twintig weken kunnen voortzetten.

Voorlezers kunnen bij mij of een andere coördinator terecht om ervaringen te delen, voor vragen en voor advies. Dat kan gaan om praktische tips maar ook over hoe om te gaan met cultuurverschillen, of hoe je wat timide of meer afwachtende ouders erbij kunt betrekken. Elk gezin is natuurlijk anders en er zijn zelden kant en klare antwoorden. In gesprek met een voorlezer stel ik vragen, denk mee en zoek soms achtergrondinformatie op. Ook kan het voorkomen dat ik een keer meega met een voorlezer naar zijn of haar gezin.”

Culturele diversiteit’

“Ik heb in het verleden onder meer gewerkt als taalcoach voor volwassen anderstaligen, ook was ik als reisbegeleider een aantal seizoenen actief in het Midden-Oosten. In die tweede situatie was ik degene met een andere culturele achtergrond, in zekere zin ‘de buitenstaander’, waarvoor allerlei vanzelfsprekendheden niet opgingen. Dit zijn ervaringen die bijdragen aan mijn vermogen me te verplaatsen, en die goed aansluiten bij mijn taak binnen de VoorleesExpress omdat een groot deel van de gezinnen die meedoen een niet-westerse achtergrond hebben.

Ik vind culturele diversiteit een interessante verrijking voor een stad en diversiteit hoort van oudsher ook echt bij Amsterdam. Essentieel is wel dat mensen met elkaar in contact zijn; ik meen dat de VoorleesExpress daar een heel goede bijdrage aan levert”.

Vrijwilligerswerk is iets dat bij mijn leven hoort

Wederkerigheid

“Naast de VoorleesExpress sta ik af en toe in Filmtheater Rialto achter de bar, ook dat doe ik als vrijwilliger. Dat is leuk om te doen en ik ben een filmliefhebber. Ook voor (film)festivals, zoals het IDFA en De Roze Filmdagen ben ik als vrijwilliger actief. Binnenkort komt er mogelijk nog iets heel anders, ik heb een gesprek voor een functie als vrijwillig medewerker bij Slachtofferhulp.

Vrijwilligerswerk doe ik al sinds mijn studietijd en is echt iets dat bij mijn leven hoort. Daardoor heb ik heel breed werkervaring kunnen opdoen. Daarnaast vind ik het ook belangrijk een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan iets wat ik interessant of plezierig vind. Voor alle vrijwilligersactiviteiten die ik gedaan heb, of nog doe, ben ik intrinsiek gemotiveerd en daardoor is er altijd wederkerigheid.

Op dit moment voorziet het zeker ook in mijn sociale behoeften. Ik kan prima op mezelf zijn maar elke dag thuis achter de computer, op zoek naar betaald werk, dat wordt op zeker moment wel erg eenzijdig. En dat is naar mijn idee ook niet de weg.”

 

Bruggen bouwen

“Als coördinator probeer ik ook bruggen te bouwen. Tijdens intervisiebijeenkomsten wissel ik ervaringen uit met andere coördinatoren. Het is een goede manier om ideeën op te doen. Overleg met voorlezers is maandelijks, en soms neem ik hierin ook zelf extra initiatief. Een klein groepje bij elkaar, en dan ervaringen uitwisselen en sparren. Heel leerzaam. Dat houdt iedereen scherp. ”

Een klein groepje bij elkaar, en dan ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Heel leerzaam

Overeenkomsten en verschillen

“Onder de vrijwilligers zijn alle leeftijden vertegenwoordigd, van studenten pedagogiek tot mensen met kleinkinderen. Opvallend is wel dat het vooral vrouwen trekt, de mannen zijn op dit moment (nog) op één hand te tellen. Het zou mooi zijn als er in dat opzicht nog wat meer diversiteit ontstaat.

Laatst had ik een afspraak met een ervaren vrijwilliger. Zij zocht naar speelse didactische werkvormen om zelfstandig de woordenschat verder uit te breiden. Ik kon haar daarover wat tips geven vanuit mijn achtergrond als taalcoach. Ook bleken we qua achtergrond en interesses nog meer andere raakvlakken te hebben. Het werd een inspirerende uitwisseling waar we binnenkort ongetwijfeld een vervolg aan geven.”

 

In lijn

“Mijn vrijwilligerswerk draagt denk ik zeker bij aan mijn zoektocht naar een betaalde baan. Het komt natuurlijk ten goede aan mijn CV maar het belangrijkste blijft wel: het komt uit mezelf. Ik kan met vrijwilligerswerk puur kiezen voor iets dat goed bij me past, of wat ik heel interessant vind of in lijn ligt met wat ik eerder heb gedaan. Dat biedt veel mogelijkheden en die vrijheid is heel prettig.

Op termijn zal dat betaalde werk er ook weer komen, daar ga ik vanuit. Als het eenmaal zover is dan zou ik het fijn vinden als ik mijn vrijwillige werkzaamheden ernaast kan blijven doen”.

Interesse in vrijwilligerswerk in Welzijn met kinderen? Bekijk deze vacatures.