“Ik help vluchtelingen in detentie”

Peter – LoRes-8

Asielzoekers die via het vliegtuig of de havens Nederland bereiken, verblijven gedurende hun asielprocedure in een speciale vleugel van het detentiecentrum Justitieel Complex Schiphol (JCS). Ze worden ondersteund door de medewerkers en vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Peter is één van deze vrijwilligers. Hij geeft asielzoekers de dag na hun aankomst voorlichting over alle stappen in de asielprocedure, bereidt hen voor op de gehoren van de IND, luistert naar hun vluchtverhaal en helpt ze om de benodigde documenten te verzamelen als bewijs voor hun identiteit of vluchtverhaal.

“Ik vind het heel boeiend om veel verschillende mensen te ontmoeten uit allerlei landen van over de hele wereld. De levensverhalen die ik hoor tijdens mijn gesprekken met de vluchtelingen komen heel anders binnen dan de informatie via de media en verbreden mijn blik op de wereld” vertelt Peter. “Tien jaar geleden oriënteerde ik me op zinvol vrijwilligerswerk, met een grote nadruk op het werken voor en met mensen. Omdat ik graag reis en het wereldgebeuren volg sloot het werk op Schiphol ook mooi aan op mijn interesses.”

Ik maak een verschil

“De redenen waarom mensen vluchten zijn heel divers: oorlogsgeweld, politiek activisme, geloofsovertuiging of LHBTI. Economische motieven gelden niet bij een asielaanvraag. Als vrijwilliger van VluchtelingenWerk kan ik een verschil maken door te luisteren en aandacht te geven, en door praktische ondersteuning te bieden bij het ophalen van belangrijke documenten voor de bewijsvoering. Essentieel is ook dat ik cliënten mentaal voorbereid op de gehoren en ze in een actieve stand zet om hun eigen zaak met relevante feiten te bepleiten. Elke asielzoeker heeft recht op een adequate voorlichting. Gesprekken kunnen soms taai zijn door vertaalproblemen of door de mentale gesteldheid van de cliënt; je moet de voorlichting daar op aanpassen en hem of haar helpen om een helder feitenrelaas op te stellen, geduldig de tijd nemen is dan essentieel.”

Dit brengt het mij

“Het gaat ook om essentiële zaken in het leven van iemand, waar ik op dat moment iets in kan betekenen. Cliënten zijn over het algemeen erg dankbaar. Natuurlijk is het soms ook choquerend om verschrikkelijke ervaringen aan te horen, dat bespreek ik dan met collega’s. Mijn sociale vaardigheden zijn toegenomen door dit vrijwilligerswerk en ook mijn bewustzijn over hoe goed wij het hebben in Nederland. Qua motivatie wil ik nog wel even door, ik pieker er niet over om te stoppen!”

Ook interesse in vrijwilligerswerk?

Deze klussen staan momenteel open bij VluchtelingenWerk.
En hier vind je een overzicht van álle vrijwilligersklussen in Amsterdam. Er zijn er meer dan duizend. Voor ieders talent en agenda. Zoek online of maak een afspraak met één van onze bemiddelaars.

Interview: Thecla Groot Koerkamp
Foto’s: Mark Rammers