Gratis VOG

vca_georgette_engel_kunstwp_4w

Waarom een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) draagt bij aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp veiligheid bespreekbaar binnen je organisatie en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk.

Werken er vrijwilligers bij jullie organisatie die elders in de wereld zijn geboren en getogen? Houd er dan rekening mee dat het VOG wordt afgegeven op basis van alleen Nederlandse justitiële en politiegegevens.

Gratis VOG

De overheid vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen veel organisaties gratis een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen voor hun vrijwilligers.

Voorwaarden

  • Een gratis VOG geldt voor álle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen
  • De organisatie hanteert een actief veiligheidsbeleid

Het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. Ook kleinere organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, zoals eenmanszaken en VOF’s, kunnen worden toegelaten. De organisatie moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en, als ze zijn toegelaten tot de regeling, E-herkenning hebben.

De organisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en het hebben van gedragsregels.

Ga naar de website Gratis VOG

VOG voor mensen uit buitenland

Voor de gratis VOG is een DigiD nodig.

Mensen uit EU en enkele andere landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland) hebben automatisch een verblijfsvergunning voor Nederland, mits ze een paspoort van dat land hebben. Daarmee kunnen ze een DigiD aanvragen.

Mensen van buiten de EU hebben een verblijfsvergunning nodig om zich in te schrijven in de BasisRegistratiePersonen (ofwel: ingeschreven zijn bij een gemeente, omdat je een Nederlands woonadres hebt). Dan krijgen zij een BSN nummer. Daarmee kunnen ze een DigiD aanvragen.

  • Mensen die langer dan 4 maanden in NL wonen moeten zich inschrijven in BRP.
  • Mensen die korter dan 4 maanden in NL wonen kunnen zich inschrijven in BRP (bijvoorbeeld studenten of werknemers)

Voor betaalde VOG regeling heb je geen DigiD nodig.

Je kunt dan terecht bij:

  • De gemeente (hiervoor moet je wel ingeschreven zijn bij BRP)
  • Rechtstreeks bij Justis als je niet ingeschreven bent bij BRP, bijvoorbeeld voor mensen zonder vast woonadres. Je vindt hier een formulier voor werk, maar dat kan ook gebruikt worden voor vrijwilligerswerk. Lees hier meer over.

Een betaald VOG kost 41 euro en er zijn soms nog bijkomende kosten.

De gratis en betaalde VOG screening gebeurt op dezelfde manier. Justis screent met behulp van informatie uit Nederland, maar haalt ook info op uit het Europees netwerk.

Werken aan veiligheid

Wil je werken aan een veilige organisatie? Lees hoe VCA je hierbij kan helpen.