Nieuwe directeur VCA – “Ik geloof heel erg in verbinden”

1 juli 2018
henriette site

Interview met Henriette van der Meij

Vrijwilligers Centrale Amsterdam verwelkomt deze maand haar nieuwe directeur. Na dertien jaar enthousiast leiderschap van Maribi Gomez, draagt zij het stokje over aan Henriette van der Meij. Henriette vindt vrijwilligerswerk het leukste dat er is en is nieuwsgierig naar de Amsterdamse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. “Ik wil heel graag aansluiten bij de behoeftes die in de stad leven.”

Wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk?
“Ik heb het van kleins af aan meegekregen. Ik ben opgegroeid in Katwijk aan Zee, mijn moeder was als vrijwilliger actief bij Tafeltje dekje en ik herinner me dat ze samen met andere vrouwen in een grote keuken kookte voor mensen uit ons dorp. Ik ging heel graag met haar mee als ze maaltijden ging uitdelen. Je kwam dan achter de voordeur bij allerlei mensen. Mijn vader zat in schoolbesturen. Voor mij was het heel normaal om iets voor een ander te doen. En dat vind ik nog steeds.”

Wanneer ging je voor het eerst zelf vrijwilligerswerk doen?
“Dat was bij BOSK, een vereniging die mensen met een lichamelijke beperking bij elkaar brengt en ondersteunt. Ik kwam bij BOSK terecht door mijn dochter Lotte. Zij is licht spastisch en had een moeilijke start. Ik zocht naar contact met andere ouders en vond die via BOSK. Je komt terecht in een wereld die je niet kent en dan is het heel fijn om ervaringen uit te wisselen met mensen die in dezelfde situatie zitten. Dat heeft mij zoveel geholpen dat ik graag iets terug wilde doen. Ik ben ontmoetingen voor ouders met kinderen met een beperking gaan organiseren en voorlichtingen gaan geven. Dat gaf ook heel veel energie.”

Toen je de vacature voor directeur bij VCA onder ogen kreeg, wat dacht je toen?
“Dat ben ik! Alles viel op z’n plek. Ik herkende me in de persoon die gezocht werd. Plus de combinatie vrijwilligerswerk, het leukste dat er is, de spil daarin zijn, een professionele organisatie met originele projecten, eindverantwoordelijkheid zijn, en, Amsterdam! Dat is zo’n fijne stad om in te werken!”


CV – Henriette van der Meij

Geboren: 1963
Woonplaats: Muiderberg
Vorige baan: Manager Almere – Zeewolde bij Humanitas
Begonnen als: Praktijkopleider en Z-verpleegkundige
Vrijwilligerswerk: Bestuurslid bij BOSK

 


De expertise van een vrijwilligerscentrale vind ik uniek en wil ik nog meer naar voren plaatsen

Welke indruk kreeg je van VCA toen je je ging verdiepen in de functie?
“Ik kreeg de indruk van een professionele organisatie, stevig, niet stoffig. Helemaal van deze tijd. Je voelt de energie en de passie als je hier binnenkomt. En wat ik ook goed vind, is dat VCA geen concurrent is van andere organisaties, maar een hele neutrale positie inneemt.”

Je hebt al ervaring als manager en directeur bij vrijwilligerscentrales. Wat trekt je aan in deze functie? Wat is voor jou de uitdaging?
“Hoe mooi is het om eraan bij te dragen dat iedereen passend vrijwilligerswerk kan doen. De organisaties die gebruik maken van een vrijwilligerscentrale bestrijken een groot maatschappelijk veld: van kunst en sport tot welzijn en zorg. De expertise van een vrijwilligerscentrale vind ik uniek en wil ik nog meer naar voren plaatsen.”

Wat is volgens jou de belangrijkste taak van een vrijwilligerscentrale?
“De verbindende rol is volgens mij de belangrijkste taak van een vrijwilligerscentrale. Ik wil graag in dialoog met maatschappelijke organisaties om te praten over welke ontwikkelingen zij zien en wat hun behoeftes zijn.”

VCA wil graag financieel minder afhankelijk worden van subsidies. Je hebt daar bij Humanitas een mooi resultaat geboekt. Hoe heb je dat aangepakt?
“Een grote mate van afhankelijkheid van de gemeente zal voor een vrijwilligerscentrale wel blijven. Maar het is fijn om meerdere financiële bronnen te hebben. Fondsen vragen vaak om cofinanciering, en dan is het fijn als de gemeente ook meebetaalt. Bij Humanitas heb ik me naast fondsenwerving ook gericht op ondernemers en geprobeerd om duurzame relaties op te bouwen. Wat kun je elkaar bieden? Dat is goed gelukt. Voor VCA wil ik kijken naar een combinatie van fondsen, sponsoring en crowdfunding.”

Het inzetten van je ambitie en passie maakt je een blijer mens

Wat is het belang van vrijwilligerswerk, vind jij?
“Voor het individu is vrijwilligerswerk iets wat leuk is. Want vrijwilligerswerk is niet alleen iets goeds doen voor een ander. Het moet ook uitdagend en verrijkend zijn. Het moet je iets opleveren. Ik heb veel vrijwilligers ontmoet die een nieuwe betekenis vonden door hun vrijwilligerswerk. Van groei in de persoonlijke ontwikkeling, weer onderdeel zijn van een team, actief deel uitmaken van de samenleving, maar ook het inzetten van je ambitie en passie maakt je een blijer mens.

Het is wel belangrijk dat je dat goed begeleidt. Dat is een voorwaarde. En daar komt de positie van de vrijwilligerscentrale om de hoek kijken. Die kan daarin ondersteunen en adviseren. Ik geloof heel erg in verbinden. Ik zie vrijwilligerswerk als kans om in te zetten op talenten. Iedereen heeft een talent. Met vrijwilligerswerk kun je mensen in hun kracht zetten, het opent weer andere deuren. Het is mooi om mensen datgene te laten doen waar ze goed in zijn in plaats van ze te laten werken volgens een functieprofiel.”

Vrijwilligerswerk neemt in sommige organisaties steeds meer de rol van professionals in. Denk aan de zorg. Ook de cultuursector is steeds meer afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Hoe zie jij deze verschuiving?
“VCA kan vrijwilligersorganisaties helpen met een visie en beleid op betaald werk versus vrijwilligerswerk. Waar leg je die grens? Vrijwilligers mogen nooit de rol van professionals overnemen. Ik vind dat je hierover voortdurend een dialoog moet voeren.”

Amsterdam is een nieuw werkterrein. Hoe ben je van plan om hier een netwerk op te bouwen?
“Ik heb ruim vijftien jaar geleden in Amsterdam gewerkt, dus ik moet mijn netwerk hier weer opbouwen. Ik ben iemand die graag op mensen af stapt en nieuwsgierig is. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Ik ga ook gebruik maken van het netwerk dat er al is bij de medewerkers van VCA en ga de eerste tijd graag met hen mee op stap.”

Wat ga je als eerste doen als je op je nieuwe plek zit?
“Met iedereen kennismaken! Met alle medewerkers, wat doen jullie, wat is jullie ambitie, wat kan er beter? En dan daarna, samen met het team de koers voor VCA uitzetten op basis van de behoefte van de partners in de stad.”

Foto’s: Huub Zeeman