Flexibele vrijwilligers

volunteerwork (4)

Steeds vaker willen mensen zich niet voor langere tijd als vrijwilliger binden aan een organisatie. Ze zoeken iets voor een maand en zijn dan klaar. Of ze willen elk jaar meehelpen met een feestweek. Of ze willen af en toe bij verschillende organisaties een dagdeel helpen. En dat zijn niet meer alleen jongeren. Ook ouderen willen na een leven vol plichten eindelijk vrij zijn. Culturele organisaties, natuurclubs, festivals en sportorganisaties zijn gewend om met deze vrijwilligers te werken. In zorg- en welzijnsorganisaties vindt men het niet altijd zo makkelijk om deze flexvrijwilligers in te zetten. Hoe kun je toch gebruikmaken van deze vrijwillige energie?

Voordelen

De positieve kanten van het werken met deze vrijwilligers:

  • Het geeft meer menskracht tijdens drukke periodes
  • Je krijgt als organisatie input van een nieuwe groep mensen
  • Je sluit aan bij de tijdsgeest

Draagvlak

Aan de andere kant moet je deze groep anders of intensiever begeleiden. Er is draagvlak nodig bij de betaalde collega’s en de andere vrijwilligers, zodat de flexvrijwilliger wordt verwelkomd door het team. De werkwijze zal in sommige gevallen aangepast moeten worden. Bovendien kan een veelheid aan nieuwe gezichten voor het team of de klanten lastig zijn. Is het dat allemaal wel waard?

Keuzes

Om daarachter te komen, is het noodzakelijk om goed te kijken welke functies wel en welke niet geschikt zijn om door flexibele vrijwilligers uit te laten voeren. Welke functie vergt weinig inwerktijd? Waar kun je flexibele vrijwilligers koppelen aan vaste vrijwilligers? Welke specialistische projecten kunnen door een vrijwilliger worden uitgevoerd? Denk aan het schrijven van een communicatieplan of het installeren van een computerprogramma.

Duidelijk is dat het werken met mensen die korte tijd komen, ingebed moet zijn in de organisatie. Iedereen moet de meerwaarde ervan inzien en de werkprocessen moeten erop afgestemd zijn.

Beleid

Kortom, flexibel vrijwilligerswerk is onderdeel van het vrijwilligersbeleid en moet ingaan op deze vragen:

  1. Welke functies zijn geschikt voor flexibel vrijwilligerswerk?
  2. Hoe zorg je voor acceptatie van deze groep door vaste vrijwilligers en/of professionals?
  3. Hoe wordt deze groep ingewerkt? Is de deelname aan trainingen en voorlichtingen wel nuttig en effectief voor deze groep?
  4. Hoe wordt de veiligheid t.o.v. kwetsbare doelgroepen gewaarborgd?
  5. Hoe regel je de privacy regels met mensen die kort in je organisatie zijn?

Tips

Want het aanbod van vrijwilligers is er! Zij komen jullie graag helpen.