Vrijwilligerswerk in het regeerakkoord

12 oktober 2017
Pasar Jembatan-markrammers

Het regeerakkoord is gepresenteerd. Wat valt hierin op over vrijwilligerswerk?

Een aantal punten kort uitgelicht:

Veiligheid
Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie kunnen volgens het regeerakkoord een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen.

Nieuwkomers
Voor nieuwkomers heeft het kabinet een verplicht leer- en (vrijwilligers)werktraject in gedachten. Zeker als het een keuze blijft, zal de keuze voor het (ook) doen van vrijwilligerswerk vluchtelingen veel opleveren.

Jongeren
Om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving wil het kabinet de mogelijkheid van een maatschappelijke diensttijd invoeren (van maximaal 6 maanden). De invulling binnen het regeerakkoord is al specifiek:

“Deze dienst kan tegen bescheiden vergoeding vrijwillig worden ingevuld door jongeren. Samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies wordt deze maatschappelijke diensttijd opgezet. Maatschappelijke organisaties kunnen ieder jaar bij mede-overheden projecten voorstellen die voor deze diensttijd in aanmerking komen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het zoveel mogelijk ontzorgen van deelnemende organisaties. Voor de maatschappelijke diensttijd is budget beschikbaar dat oploopt tot 100 miljoen euro per jaar.”

Vergoeding
Aan vrijwilligers kan momenteel onder voorwaarden een bedrag van maximaal €1500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag verhoogt het kabinet € 200,- .

bron: NOV