Vrijwilligerswerk essentieel voor álle politieke partijen

24 juli 2017
tolhuistuin

Vrijwilligerswerk is van essentieel belang in een maatschappij waarin mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen en waarin de overheid meer en meer taken teruggeeft aan de samenleving. Het speelt een enorme rol op een groot aantal gemeentelijke beleidsterreinen en hoort dus thuis in alle partijprogramma’s. Waar liggen uw speerpunten?

Gemeenteraadsverkiezingen

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, heeft vereniging NOV in samenwerking met Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Scouting Nederland, Stichting Present, Het begint met taal, en andere vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties een folder ontwikkeld die politieke partijen van argumenten en informatie voorziet om vrijwilligerswerk op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Samen is nagedacht wat er nodig is om het vrijwilligerswerk te stimuleren en sterk te houden.

Alstublieft; voor een actieve, krachtige gemeenschap!

Een paar punten uit de folder:

  1. Geef als gemeente ruimte aan vrijwilligersorganisaties en -initiatieven door te zorgen voor regelgeving die in verhouding staat met de aard en omvang van de activiteit.
  2. Zorg dat vrijwilligersorganisaties mee gaan met de tijd, door innovatie en samenwerking met het onderwijs te stimuleren.
  3. Zet scholing van vrijwilligers op de agenda: hiermee verbetert de kwaliteit en veiligheid van het vrijwilligerswerk èn beloon je mensen voor hun inzet.

In de folder staan verder links naar onderzoeken die gebruikt zijn in deze folder. Doe er uw voordeel mee!

Lees de folder Alstublieft; voor een actieve, krachtige gemeenschap!