Vrijwilligersvergoeding is soms toch belast

11 mei 2015
Algemeen_Beeld_1

Geeft u een vrijwilliger een vergoeding voor zijn werkzaamheden en houdt u zich aan de vrijwilligersregeling van maximaal € 150,- per maand, dan kan er soms toch sprake zijn van loon. U moet namelijk ook rekening houden met de regel van maximaal € 4,50 per uur. Dit was het geval voor een lid van een stembureau. Hij ontving voor zijn werkzaamheden tijdens de verkiezingen een vergoeding van € 150. Volgens Gerechtshof Amsterdam was deze wel belast, omdat er in feite sprake was van een marktconforme vergoeding.

Overige werkzaamheden
Uw organisatie kan vrijwilligers een vergoeding geven voor hun werkzaamheden. Als die niet hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar, is deze in principe onbelast. Omdat het lid van het stembureau € 150 ontving voor zijn werkzaamheden in het kader van de verkiezingen van de Provinciale Staten, ging hij ervan uit dat die vergoeding onder de vrijwilligersregeling viel en dus onbelast kon blijven. De inspecteur corrigeerde dit echter in zijn aangifte inkomstenbelasting, want er zou sprake zijn van een resultaat uit overige werkzaamheden. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een eventuele vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Volgens de inspecteur was hier geen sprake van, omdat het lid de vergoeding kreeg voor één dag werk.

Vergoeding hoort bij voortdurende werkzaamheden
Het lid ontving omgerekend weliswaar minder per uur dan het gemiddelde uurloon van een werknemer met de vereiste kwalificaties voor dezelfde werkzaamheden, maar dit was volgens het gerechtshof niet zodanig minder dat de vergoeding niet in verhouding stond tot het tijdsbeslag en aard van het werk. De vergoeding was daarom aan te merken als marktconform. Daarbij stelde het hof dat de inspecteur terecht had opgemerkt dat de grens van € 150 per maand hoort bij vrijwilligerswerk dat voortdurend (maandelijks) wordt uitgevoerd. Hiervan was ook geen sprake. Het gerechtshof stelde de inspecteur in het gelijk, waardoor de vergoeding toch belast was.
Gerechtshof Amsterdam, 24 april 2015, ECLI

Bron: Bestuursrendement