Geplaatst: 1 maand geleden Vacaturenummer: 58762 Print this job
  • Deel deze job
Medezeggenschap is erg belangrijk voor de dak- en thuislozen van Amsterdam. Zij zoeken iemand die hen kan ondersteunen bij hun raadswerk.

TAAKOMSCHRIJVING
De werkzaamheden binnen een cliëntenraad zijn divers. Het gaat om zaken als: het ordenen, organiseren en het inwinnen van informatie en advies over een bepaald onderwerp. En het nemen van een weloverwogen besluit over dat onderwerp als advies aan de zorgaanbieder. Voor deze werkzaamheden geldt dat de situatie zich kan voordoen dat binnen de cliëntenraad deze werkzaamheden niet kunnen worden opgepakt, omdat de kennis, ervaring, mogelijkheden of deskundigheid ontbreekt. Ook kan het zijn dat de cliëntenraad bepaalde taken die aan het raadswerk zijn verbonden niet zelf wil of kan uitvoeren, omdat raadsleden zich met de inhoud van het raadswerk willen bezighouden. In al deze gevallen is er de mogelijkheid voor de cliëntenraad – om in overleg met de zorgaanbieder – een ondersteuner/coach cliëntenraad aan te stellen.

De ondersteuner is géén lid van de cliëntenraad. De ondersteuner is onafhankelijk en geen partij in de medezeggenschap. De ondersteuner cliëntenraad ondersteunt het proces en de procedures van de cliëntenraad, de cliëntenraad is zélf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. De ondersteuner is nooit verantwoordelijk voor gegeven adviezen, die verantwoordelijkheid ligt bij de cliëntenraad. De ondersteuner is nooit verantwoordelijk voor de continuïteit van de cliëntenraad. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de medezeggenschap en het voortbestaan van de cliëntenraad. De ondersteuner kan de raad maximaal ondersteunen bij zijn taken, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de cliëntenraad.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Kennis:
Kennis en ervaring met de WMCZ
Affiniteit met de doelgroep (met name dak- en thuislozen)
Conflicthantering
Vaardigheden:
Cliëntgericht communiceren
Luisteren
Respectvol
Geduldig
Rustig
Nieuwsgierig
Empathisch

WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN?
VOOR ERVARINGSDESKUNDIGE: Er wordt een leerroute door de organisatie gefaciliteerd. Daarnaast word je ondersteund door coaching en intervisie

VOOR VRIJWILLIGER: Er zal een budget worden opgesteld waarmee je in staat wordt gesteld om de kwaliteit en actualiteit van je werkzaamheden bij te houden.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Je helpt de cliëntenraad om een stem te geven aan mensen in hun achterban, die vaak moeilijk of niet gehoord worden. Deze stem wordt meegenomen in het beleid van de organisatie. Je draagt daarmee bij aan het leven van vele mensen. Dat kan heel vervullend zijn. Daarnaast ontwikkel en/of verbeter je je eigen talent, kracht en vaardigheid en krijg je waar nodig is ondersteuning of coaching. Er is tenslotte een vrijwilligersvergoeding (+/- E 10,00 per uur, met een maximum E 180,00 per maand).

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Medezeggenschap is erg belangrijk voor de dak- en thuislozen van Amsterdam. Zo behouden zij autonomie en kunnen zij een stem geven aan de dak- en thuislozen van Amsterdam die daar niet toe in staat zijn. Bij de grote organisatie waar het hier om gaat wordt daardoor cliëntperspectief al bijna een heel natuurlijk onderdeel van het beleid.

WERKTIJDEN
De werktijden zijn overdag, meestal tussen 11:00 en 17:00 uur.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Heb je zin gekregen in deze functie? Of twijfel je ergens over? Neem dan vooral contact met ons op!

TAAKOMSCHRIJVING
De werkzaamheden binnen een cliëntenraad zijn divers. Het gaat om zaken als: het ordenen, organiseren en het inwinnen van informatie en advies over een bepaald onderwerp. En het nemen van een weloverwogen besluit over dat onderwerp als advies aan de zorgaanbieder. Voor deze werkzaamheden geldt dat de situatie zich kan voordoen dat binnen de cliëntenraad deze werkzaamheden niet kunnen worden opgepakt, omdat de kennis, ervaring, mogelijkheden of deskundigheid ontbreekt. Ook kan het zijn dat de cliëntenraad bepaalde taken die aan het raadswerk zijn verbonden niet zelf wil of kan uitvoeren, omdat raadsleden zich met de inhoud van het raadswerk willen bezighouden. In al deze gevallen is er de mogelijkheid voor de cliëntenraad – om in overleg met de zorgaanbieder – een ondersteuner/coach cliëntenraad aan te stellen.

De ondersteuner is géén lid van de cliëntenraad. De ondersteuner is onafhankelijk en geen partij in de medezeggenschap. De ondersteuner cliëntenraad ondersteunt het proces en de procedures van de cliëntenraad, de cliëntenraad is zélf verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van het raadswerk. De ondersteuner is nooit verantwoordelijk voor gegeven adviezen, die verantwoordelijkheid ligt bij de cliëntenraad. De ondersteuner is nooit verantwoordelijk voor de continuïteit van de cliëntenraad. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de medezeggenschap en het voortbestaan van de cliëntenraad. De ondersteuner kan de raad maximaal ondersteunen bij zijn taken, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de cliëntenraad.

WAT VOOR KENNIS OF VAARDIGHEDEN ZIJN NODIG?
Kennis:
Kennis en ervaring met de WMCZ
Affiniteit met de doelgroep (met name dak- en thuislozen)
Conflicthantering
Vaardigheden:
Cliëntgericht communiceren
Luisteren
Respectvol
Geduldig
Rustig
Nieuwsgierig
Empathisch

WAT VOOR SCHOLING KRIJG JE AANGEBODEN?
VOOR ERVARINGSDESKUNDIGE: Er wordt een leerroute door de organisatie gefaciliteerd. Daarnaast word je ondersteund door coaching en intervisie

VOOR VRIJWILLIGER: Er zal een budget worden opgesteld waarmee je in staat wordt gesteld om de kwaliteit en actualiteit van je werkzaamheden bij te houden.

WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG?
Je helpt de cliëntenraad om een stem te geven aan mensen in hun achterban, die vaak moeilijk of niet gehoord worden. Deze stem wordt meegenomen in het beleid van de organisatie. Je draagt daarmee bij aan het leven van vele mensen. Dat kan heel vervullend zijn. Daarnaast ontwikkel en/of verbeter je je eigen talent, kracht en vaardigheid en krijg je waar nodig is ondersteuning of coaching. Er is tenslotte een vrijwilligersvergoeding (+/- E 10,00 per uur, met een maximum E 180,00 per maand).

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT VRIJWILLIGERSWERK?
Medezeggenschap is erg belangrijk voor de dak- en thuislozen van Amsterdam. Zo behouden zij autonomie en kunnen zij een stem geven aan de dak- en thuislozen van Amsterdam die daar niet toe in staat zijn. Bij de grote organisatie waar het hier om gaat wordt daardoor cliëntperspectief al bijna een heel natuurlijk onderdeel van het beleid.

WERKTIJDEN
De werktijden zijn overdag, meestal tussen 11:00 en 17:00.

HOE KOM JE IN AANMERKING?
Heb je zin gekregen in deze functie? Of twijfel je ergens over? Neem dan vooral contact met ons op!

Vacature Kenmerken

Plaats
Centrum, Nieuw-West, Oost, West, Zuid
Doelgroep
Buurtbewoners, Chronisch zieken, Dak en thuislozen, Mannen, Ouderen, Psychisch kwetsbaren, Verslaafden, Volwassenen, Vrouwen
Wat ga je doen
Begeleiding groepen
Extras
Onkostenvergoeding, Vrijwilligersvergoeding, Scholing, Inwerktraject, Persoonlijke begeleiding
Taalniveau
Goed NL
Vacaturenummer
58762
Publicatie datum
30 juni 2022
Contact Person Name
E.M. Ooijevaar