Vrijwilligers op de kaart

8 juni 2015
vrijwilligerskaart

De gemeente Amsterdam heeft i.s.m. met Vrijwilligers Centrale Amsterdam een interactieve kaart gemaakt waarop te zien is waar in de stad vrijwilligerswerk wordt aangeboden, per sector, en waar vrijwilligers in de stad wonen. Zo kun je bv. zien hoeveel vrijwilligers er zijn op de duizend inwoners.

Bekijk de kaart

Vrijwilligers

In 2014 bemiddelde VCA 8.400 vrijwilligers. Op kaart 1 staan de locaties (op postcode) van de organisaties waar de vrijwilligers werken. Op kaart 2 zijn per buurt het aantal vrijwilligers die daar wonen geteld en dat aantal is gedeeld door het totaal aantal inwoners van die buurt. Het geeft dus de ‘vrijwilligersdichtheid’ van elke buurt weer. Sommige buurten zijn niet weergegeven omdat er te weinig mensen wonen.
Amsterdam heeft nog veel meer vrijwilligers dan hier op de kaart staan. Niet alle vrijwilligers zijn immers door VCA bemiddeld. De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek van de Gemeente stelt dat 40% van de Amsterdammers vrijwilligerswerk doet. Desondanks biedt de kaart een interessant inzicht in de woonplek van de vrijwilligers en de organisaties die VCA bemiddeld.

Social Return

Wanneer de Gemeente een investering doet in vorm van een opdracht of inkoop, dan vraagt zij haar opdrachtnemers in ruil daarvoor een sociale investering te doen in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op die manier leveren zij met arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen een bijdrage aan de werkgelegenheid in Amsterdam.
Bureau Social Return van de Gemeente heeft de postcodes van 1700 personen die in Amsterdam wonen en die op deze wijze een werkplek hebben gekregen, in kaart laten brengen.
Op kaart 3 zijn per buurt het aantal Social Return-ers die daar wonen geteld en dat aantal is gedeeld door het totaal aantal inwoners van die buurt. Het geeft dus de `Social Return dichtheid’ van elke buurt weer. Sommige buurten zijn niet weergegeven omdat er te weinig mensen wonen.

Bekijk de kaart