Jaarverslag 2018

4 april 2019
cover-web

Burgemeester Femke Halsema sloeg de spijker op de kop toen zij op de Nationale Vrijwilligersdag zei: “Vrijwilligers máken Amsterdam.” Vrijwilligerswerk draagt bij aan de sociale cohesie in de stad, zorgt voor netwerken, en maakt het mogelijk dat mensen hun talenten inzetten. Vrijwilligers Centrale Amsterdam helpt Amsterdammers om hun weg in het vrijwilligerswerk te vinden en vrijwilligersorganisaties om hun missie met de hulp van vrijwilligers te realiseren.

35 % van de Amsterdammers doet vrijwilligerswerk! Dat zijn 243.000 mensen

Bron: Staat van de Stad IX, 2017

Vraag en aanbod sluiten niet altijd precies op elkaar aan. We zien een groeiende groep mensen die via vrijwilligerswerk aansluiting zoekt bij de samenleving. Het zijn mensen die soms met een diversiteit aan problemen te maken hebben. Vrijwilligerswerk kan voor hen een plek zijn om zich te ontwikkelen, om zich gewaardeerd te voelen, om erbij te horen. Daarom geven wij hen extra aandacht om een geschikte plek te vinden. Een plek waar structuur en begeleiding van de organisatie mogelijk is.

Door bezuinigingen, vooral in de zorg, zien we dat organisaties steeds meer met vrijwilligers willen doen. Zij hebben behoefte aan zelfstandige vrijwilligers, die hen een hoop werk uit handen kunnen nemen. Of die voor kwetsbare mensen een coach kunnen zijn.  Wij zoeken met onze kennis en ervaring naar mogelijkheden, zijn eerlijk over onmogelijkheden, pikken signalen op uit het veld en adviseren betrokken partijen over een veelheid aan onderwerpen.

VCA in cijfers

Vrijwilligers Centrale Amsterdam verbindt, inspireert, informeert en adviseert (toekomstige) vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Het is onze passie om mensen uit alle hoeken van de samenleving te helpen om zich maatschappelijk nuttig te maken. Om samen met hen te ontdekken wat het beste aansluit bij hun talenten en agenda. We helpen maatschappelijke organisaties in Amsterdam om hun missie met de hulp van vrijwilligers te realiseren.

In 2018:

  • maakten 3962 Amsterdammers een vrijwilligersprofiel op onze vacaturebank
  • en werd er 6515 keer gereageerd op vacatures
  • werden er 1350 afspraken op één van de 18 spreekuren gemaakt
  • schreven 150 maatschappelijke organisaties zich als nieuwe klant in op de vacaturebank
  • waren in totaal 1723 organisaties ingeschreven
  • en zij plaatsten samen 1448 nieuwe vacatures
  • kregen 379 organisaties individueel advies
  • en waren er 33 trainingen en workshops voor vrijwilligerscoördinatoren, initiatiefnemers en bestuursleden
  • en 21 netwerkbijeenkomsten door de hele stad
  • vertelden we over vrijwilligerswerk tijdens 66 voorlichtingen aan Amsterdammers

Wil je weten wat wij in 2018 hebben bereikt? Lees ons Jaarverslag 2018